Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht 2020 nr. 2

Bestraffing van de compliance officer bij non-compliance trustkantoor – een reëel risico?

mr. J.A. Zwinkels1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Zowel wetgever als toezichthouder zetten in op een actieve compliance officer bij trustkantoren. Deze wordt gezien als een belangrijk instrument om te waarborgen dat trustkantoren niet over de schreef gaan. Dit heeft niet alleen geleid tot een aanscherping van de regels die gelden voor de compliance officer van een trustkantoor, maar ook tot een oproep van de toezichthouder aan de compliance officer om actief toe te zien op de beheersing van integriteitsrisico’s. In deze bijdrage wordt verkend onder welke omstandigheden de compliance officer het risico loopt te worden bestraft vanwege door het trustkantoor begane verboden gedragingen. Geconcludeerd wordt dat het Openbaar Ministerie en De Nederlandsche Bank duidelijkheid dienen te geven aan de compliance officer onder welke omstandigheden zij vervolging of bestraffing passend en geboden achten.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Het speelveld van de compliance officer

2.1. Taak compliance officer

2.2. Inrichtingseisen aan de compliancefunctie

2.3. Werkzaamheden compliance officer

3. Feitelijk leidinggeven

3.1. Verschijningsvormen

3.2. Bevoegd en redelijkerwijs gehouden

3.3. (Voorwaardelijk) opzet

3.4. Feitelijk leidinggeverschap in de (toezichts)praktijk

3.5. De compliance officer als feitelijk leidinggevende

4. Medeplegen

4.1. Juridisch kader

4.2. De compliance officer als medepleger

5. Reëel risico op bestraffing?

6. Afsluiting

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. J.A. Zwinkels1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvSO/16193

Verder in 2020 nr.2

 Voorwoord

Aan actuele maatschappelijke ontwikkelingen geen gebrek. In deze aflevering een artikel over de mogelijkheden van het slachtoffer (waaronder ook een onderneming kan vallen die slachtoffer is gewor...

 Verstrekking van stukken aan slachtoffers: binnen of buiten de boot van art. 51b Sv

Slachtoffers van strafbare feiten kunnen met een beroep op diverse regelingen trachten om processtukken te bemachtigen die (potentieel) bruikbaar zijn voor schadeverhaal. Het slachtoffer dat de ...

 Bestraffing van de compliance officer bij non-compliance trustkantoor – een reëel risico?

Zowel wetgever als toezichthouder zetten in op een actieve compliance officer bij trustkantoren. Deze wordt gezien als een belangrijk instrument om te waarborgen dat trustkantoren niet over de s...

 Een einde aan de flitskredietproblematiek? - Handhavingsstrategie rondom een hardnekkig, schadelijk financieel product

Op 1 januari 2020 is de Regeling Aanpak flitskrediet[2] (hierna: de Regeling) in werking getreden. Deze regeling heeft als doel het beperken van het aanbieden van zogenoemde ‘flitskredieten’ aan...