Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht 2020 nr. 2

Een einde aan de flitskredietproblematiek? - Handhavingsstrategie rondom een hardnekkig, schadelijk financieel product

mr. L. Claase en mr. R. Meijer1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Op 1 januari 2020 is de Regeling Aanpak flitskrediet[2] (hierna: de Regeling) in werking getreden. Deze regeling heeft als doel het beperken van het aanbieden van zogenoemde ‘flitskredieten’ aan consumenten in Nederland. De aanpak van de uitwassen van flitskrediet heeft een lange toezichtsgeschiedenis, waarbij de flitskredietproblematiek hardnekkiger bleek te zijn dan gedacht. Leek het probleem te zijn opgelost door optreden van de AFM, herleefde het in een andere vorm. De komst van de regeling is een volgende stap in de jarenlange (grotendeels juridische) strijd tussen toezichthouder en een aantal aanbieders die illegaal flitskrediet aanboden. Aanleiding om de Regeling, de flitskredietproblematiek, de toezichtsgeschiedenis, en de eventuele (on)mogelijkheden voor toekomstige handhaving uiteen te zetten in een overzichtsartikel.[3]

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Problematiek flitskrediet: een mogelijk schadelijk financieel product

2. Handhaving flitskredietaanbieders gevestigd in Nederland

3. Handhaving flitskredietaanbieders gevestigd buiten Nederland

4. De komst en werking van de Regeling Aanpak flitskrediet

5. De (on)mogelijkheden van handhaving in andere lidstaten

6. Tot slot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. L. Claase en mr. R. Meijer1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvSO/16194

Verder in 2020 nr.2

 Voorwoord

Aan actuele maatschappelijke ontwikkelingen geen gebrek. In deze aflevering een artikel over de mogelijkheden van het slachtoffer (waaronder ook een onderneming kan vallen die slachtoffer is gewor...

 Verstrekking van stukken aan slachtoffers: binnen of buiten de boot van art. 51b Sv

Slachtoffers van strafbare feiten kunnen met een beroep op diverse regelingen trachten om processtukken te bemachtigen die (potentieel) bruikbaar zijn voor schadeverhaal. Het slachtoffer dat de ...

 Bestraffing van de compliance officer bij non-compliance trustkantoor – een reëel risico?

Zowel wetgever als toezichthouder zetten in op een actieve compliance officer bij trustkantoren. Deze wordt gezien als een belangrijk instrument om te waarborgen dat trustkantoren niet over de s...

 Een einde aan de flitskredietproblematiek? - Handhavingsstrategie rondom een hardnekkig, schadelijk financieel product

Op 1 januari 2020 is de Regeling Aanpak flitskrediet[2] (hierna: de Regeling) in werking getreden. Deze regeling heeft als doel het beperken van het aanbieden van zogenoemde ‘flitskredieten’ aan...