Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht 2020 nr. 2

Annotatie bij Rechtbank Overijssel 4 mei 2020, ECLI:NL:RBOVE:2020:1668

mr. F.A. Dudok van Heel1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In deze noot wordt ingegaan op twee opmerkelijke beslissingen die de Rechtbank Overijssel onlangs nam in een arbeidsomstandighedenzaak. Zonder een oordeel te vellen over de bewijsbaarheid van de tenlastegelegde overtreding van het Arbeidsomstandighedenbesluit heeft de rechtbank de verdachte rechtspersoon ter zake van dat feit ontslagen van alle rechtsvervolging. Als bijzondere voorwaarde bij de straf die is opgelegd voor het wel bewezenverklaarde feit ‘dood door schuld’ is vervolgens een ongewone gedragsvoorwaarde gesteld: de verdachte rechtspersoon moet het vonnis bespreken in een vergadering met vakgenoten en van de uitkomsten daarvan verslag doen aan de officier van justitie. De rechtbank hoopt zo, door de verdachte rechtspersoon te gebruiken als spreekbuis voor haar strafoplegging, van het vonnis een generaal-preventieve werking te laten uitgaan. Deze twee afzonderlijke beslissingen worden in het navolgende kritisch beschouwd.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Feitencomplex

3. Bevoegdheid meervoudige economische kamer

4. Strafbaarheid overtreding art. 2.29 Arbeidsomstandighedenbesluit

5. Generale preventie door stellen bijzondere voorwaarde

6. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mr. F.A. Dudok van Heel1
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBOVE:2020:1668
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvSO/16195

Verder in 2020 nr.2

 Voorwoord

Aan actuele maatschappelijke ontwikkelingen geen gebrek. In deze aflevering een artikel over de mogelijkheden van het slachtoffer (waaronder ook een onderneming kan vallen die slachtoffer is gewor...

 Verstrekking van stukken aan slachtoffers: binnen of buiten de boot van art. 51b Sv

Slachtoffers van strafbare feiten kunnen met een beroep op diverse regelingen trachten om processtukken te bemachtigen die (potentieel) bruikbaar zijn voor schadeverhaal. Het slachtoffer dat de ...

 Bestraffing van de compliance officer bij non-compliance trustkantoor – een reëel risico?

Zowel wetgever als toezichthouder zetten in op een actieve compliance officer bij trustkantoren. Deze wordt gezien als een belangrijk instrument om te waarborgen dat trustkantoren niet over de s...

 Een einde aan de flitskredietproblematiek? - Handhavingsstrategie rondom een hardnekkig, schadelijk financieel product

Op 1 januari 2020 is de Regeling Aanpak flitskrediet[2] (hierna: de Regeling) in werking getreden. Deze regeling heeft als doel het beperken van het aanbieden van zogenoemde ‘flitskredieten’ aan...