Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht 2020 nr. 2

Actualiteiten

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Economisch strafrecht Arbeidsomstandigheden

Deze rubriek wordt verzorgd door mr. F.A. Dudok van Heel

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 13 maart 2020, ECLI:NL:RBZWB:2020:1184

Een reinigingsbedrijf uit Goirle, dat zich toelegt op rioolonderhoud- en beheer, is door de Rechtbank in Breda veroordeeld ter zake van dood door schuld en overtreding van art. 32 van de Arbeidsomstandighedenwet. De strafzaak hield verband met een ongeval op 9 december 2014, waarbij een werknemer van de verdachte rechtspersoon tijdens werkzaamheden, na het afdalen in een rioolput, is overleden.

Onder feit 1 is aan de verdachte dood door schuld tenlastegelegd. Dat verwijt is in de tenlastelegging geconcretiseerd als het vooraf onvoldoende in kaart brengen van de werkzaamheden en de daaraan verbonden risico’s, het niet voorzien van de werknemers van de vereiste veiligheidsmiddelen, het onvoldoende houden van toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden en het...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Economisch strafrecht Arbeidsomstandigheden

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 13 maart 2020, ECLI:NL:RBZWB:2020:1184

CAG Keulen 21 april 2020, ECLI:NL:PHR:2020:381 en 382

Economisch strafrecht Milieu

Hoge Raad 18 februari 2020, ECLI:NL:HR:2020:269

Hoge Raad 17 maart 2020, ECLI:NL:HR:2020:436

Rechtbank Amsterdam 18 maart 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:1860 en 1861

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 25 maart 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:2875

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 25 maart 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:2539

Hoge Raad 7 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:433, 434 en 435

Financieel strafrecht

Rechtbank Overijssel, 25 februari 2020, ECLI:NL:RBOVE:2020:1679

Rechtbank Rotterdam, 6 maart 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:2232

Rechtbank Rotterdam, 1 november 2019, gepubliceerd op 19 mei 2020, ECLI:NL:RBROT:2019:10833

Rechtbank Rotterdam, 19 maart 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:4437

Fiscaal sanctierecht

Rechtbank 27 maart 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:2031

Conclusie A-G Knigge 18 februari 2020, ECLI:NL:PHR:2020:139

HR 19 mei 2020, ECLI:NL:HR:2020:896

Hof Amsterdam 4 februari 2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:803

Conclusie A-G IJzerman 23 april 2020, ECLI:NL:PHR:2020:420

HR 31 januari 2020, ECLI:NL:HR:2020:140

Toezichthouders

Nieuws

Jaarverslag 2019

AFM en DNB hebben hun jaarlijkse wetgevingsbrief naar de Minister gestuurd

Door Coronacrisis mogelijk meer witwassen

AFM en Universiteit Utrecht introduceren leerstoel ‘Psychologie van Toezicht’

Rb. Rotterdam 17 maart 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:2324

Rb. Rotterdam 17 maart 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:2322

Rb. Rotterdam 20 maart 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:2405

CBb 14 januari 2020, ECLI:NL:CBB:2020:33 en ECLI:NL:CBB:2020:34

CBb 28 april 2020, ECLI:NL:CBB:2020:307

CBb 28 april 2020, ECLI:NL:CBB:2020:306

CBb 3 maart 2020, ECLI:NL:CBB:2020:119

CBb 17 maart 2020, ECLI:NL:CBB:2020:177

witwassen

Jurisprudentie

Hoge Raad 14 januari 2020, ECLI:NL:HR:2020:36

Hoge Raad 7 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:619

Parket bij de Hoge Raad 18 februari 2020, ECLI:NL:PHR:2020:148

Hoge Raad 21 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:629

Hoge Raad 21 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:570, en conclusie A-G Spronken: Parket bij de Hoge Raad 4 februari 2020, ECLI:NL:PHR:2020:106

Actualiteiten

Stand van zaken wetgeving UBO register en implementatiewet wijziging 4AMLD

Witwasindicatoren van het AMLC

Intensievere samenwerking op het gebied van Trade Based Money Laundering en mensenhandel

EBF rapport met aanbevelingen om witwassen tegen te gaan in de Europese Unie

Jaarverslagen

Jaarverslag BFT

Jaarverslag DNB

Jaarverslag FEC-partners

Jaarverslag AFM

Wwft Leidraad voor leasemaatschappijen

Customs – FIU cooperation handbook

Wetsvoorstellen en consultaties

Consultatie UBO-register en fondsen voor gemene rekening

Consultatie Wijziging Wet toezicht trustkantoren 2018

Actieplan Europese Commissie tegen witwassen

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvSO/16196

Verder in 2020 nr.2

 Voorwoord

Aan actuele maatschappelijke ontwikkelingen geen gebrek. In deze aflevering een artikel over de mogelijkheden van het slachtoffer (waaronder ook een onderneming kan vallen die slachtoffer is gewor...

 Verstrekking van stukken aan slachtoffers: binnen of buiten de boot van art. 51b Sv

Slachtoffers van strafbare feiten kunnen met een beroep op diverse regelingen trachten om processtukken te bemachtigen die (potentieel) bruikbaar zijn voor schadeverhaal. Het slachtoffer dat de ...

 Bestraffing van de compliance officer bij non-compliance trustkantoor – een reëel risico?

Zowel wetgever als toezichthouder zetten in op een actieve compliance officer bij trustkantoren. Deze wordt gezien als een belangrijk instrument om te waarborgen dat trustkantoren niet over de s...

 Een einde aan de flitskredietproblematiek? - Handhavingsstrategie rondom een hardnekkig, schadelijk financieel product

Op 1 januari 2020 is de Regeling Aanpak flitskrediet[2] (hierna: de Regeling) in werking getreden. Deze regeling heeft als doel het beperken van het aanbieden van zogenoemde ‘flitskredieten’ aan...