Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2020 nr. 3

Net te weinig - Mogelijke oplossingen (op korte termijn) ter beperking en voorkoming van capaciteitsgebrek op het elektriciteitsnet

mr. S.L. Pipping1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Helaas lopen steeds meer initiatieven tegen het probleem aan dat ze de opgewekte elektriciteit niet op het elektriciteitsnet kunnen invoeden. Zowel regionale netbeheerders, waaronder Enexis[2] en Liander[3], als de landelijk netbeheerder TenneT[4] geven aan op meerdere locaties beperkte capaciteit te hebben op hun netten voor nieuwe initiatieven voor duurzame opwek. Daarnaast komen er ook knelpunten in het net voor, die worden veroorzaakt door extra vraag naar elektriciteit, bijvoorbeeld door datacenters. Hoe kan op korte termijn worden voorkomen, althans zoveel mogelijk worden beperkt, dat (potentiële) aangeslotenen achter het net vissen?

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Achtergrond aansluit- en transportplicht voor elektriciteit in Nederland

3. Mogelijke oplossingen (op korte termijn) ter beperking en voorkoming van capaciteitsgebrek op het elektriciteitsnet

3.1. Inleiding

3.2. Net verzwaren

3.3. Het anders inrichten/gebruiken van het bestaande net

3.4. Meer flexibiliteit voor netbeheerders en meer plaatselijke opwek en verbruik in plaats van transport over het net

3.5. Overige mogelijke oplossingen

4. Conclusie en aanbevelingen

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. S.L. Pipping1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/16209

Verder in 2020 nr.3

 Voorwoord

Capaciteitsgebrek op het elektriciteitsnet werd in de vorige aflevering van het NTE al geduid als een kink in de kabel voor de ontwikkeling van duurzame energie initiatieven. Ook in deze aflevering...

 Net te weinig - Mogelijke oplossingen (op korte termijn) ter beperking en voorkoming van capaciteitsgebrek op het elektriciteitsnet

Helaas lopen steeds meer initiatieven tegen het probleem aan dat ze de opgewekte elektriciteit niet op het elektriciteitsnet kunnen invoeden. Zowel regionale netbeheerders, waaronder Enexis[2] e...

 Hoe kunnen woningen (verplicht) worden afgesloten van het aardgas?

De gebouwde omgeving is verantwoordelijk voor ruim de helft van ons energiegebruik en wordt nog grotendeels verwarmd door middel van aardgas. Om de klimaatdoelstellingen te behalen dient dit aar...

 Transportplicht en aansluitplicht: strikt gescheiden regimes? - Annotatie bij uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 20 november 2019 (O-I/Stedin)

Onder de Elektriciteitswet 1998 (hierna: de E-wet) zijn netbeheerders verplicht om degene die daarom verzoekt (i) te voorzien van een aansluiting op het door hen beheerde net (art. 23 E-wet) en (ii...

 Verslag van het 31ste European Energy Law Seminar (II)

Op 20 en 21 januari 2020 vond in het Babylon Hotel te Den Haag de 31ste editie van het European Energy Law Seminar (EELS) plaats. In het vorige nummer van het NTE is verslag gedaan van de presen...