Nederlands Tijdschrift voor Energierecht

2020 nr. 3

Redactie

Hoofdredactie

mr. M. de Rijke

Redactie

mr. I. Brinkman
mr. drs. J.E. Janssen
mr. A.A. Kleinhout
prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp
mr. drs. A. Waayer

Vaste medewerkers

mr. B.J. Drijber
mr. F. Elskamp
mr. dr. H.P.A. Knops
mr. P.I.W.R. Maandag
mr. M.W.F. Oosterhuis
drs. C.M.A. Prins
dr. T. Vanden Borre

Redactiesecretaris(sen)

mr. P. B. Gaasbeek

Inleiding

Voorwoord

Michelle de Rijke

Capaciteitsgebrek op het elektriciteitsnet werd in de vorige aflevering van het NTE al geduid als een kink in de kabel voor de ontwikkeling van duurzame energie initiatieven. Ook in deze aflevering is weer aandacht voor deze problematiek. Mr. Simone Pipping reikt in haar artikel ‘Net te weinig’ een aantal mogelijke oplossingen (op korte termijn) aan ter beperking en voorkoming van dat capaciteitsgebrek. De oplossingen die zij beschrijft variëren van het versoepelen van de redundantie-eisen, die zien op het dubbel (redundant) uitvoeren van een elektriciteitsnet, z... ...lees meer

Artikel

Net te weinig - Mogelijke oplossingen (op korte termijn) ter beperking en voo...

mr. S.L. Pipping1

Helaas lopen steeds meer initiatieven tegen het probleem aan dat ze de opgewekte elektriciteit niet op het elektriciteitsnet kunnen invoeden. Zowel regionale netbeheerders, waaronder Enexis[2] en Liander[3], als de landelijk netbeheerder TenneT[4] geven aan op meerdere locaties beperkte capaciteit te hebben op hun netten voor nieuwe initiatieven voor duurzame opwek. Daarnaast komen er ook knelpunten in het net voor, die worden veroorzaakt door extra vraag naar elektriciteit, bijvoorbeeld door datacenters. Hoe kan op korte termijn worden voorkomen, althans zoveel mogelijk worden beperkt, ... abonneren of dit artikel kopen.

Hoe kunnen woningen (verplicht) worden afgesloten van het aardgas?

mr. G.W. Rodenhuis en mr. S. Simonetti1

De gebouwde omgeving is verantwoordelijk voor ruim de helft van ons energiegebruik en wordt nog grotendeels verwarmd door middel van aardgas. Om de klimaatdoelstellingen te behalen dient dit aardgasverbruik (en de daarmee gepaard gaande uitstoot van CO2) te worden gereduceerd. Woningen moeten worden omgeschakeld naar een duurzame warmtevoorziening en afgesloten van het aardgas. In dit artikel wordt onderzocht welke juridische mogelijkheden bestaan om gasaansluitingen af te sluiten onder de huidige wet- en regelgeving, als experiment onder de Crisis- en herstelwet, vooruitlopend op de aan... abonneren of dit artikel kopen.

Transportplicht en aansluitplicht: strikt gescheiden regimes? - Annotatie bij...

mr. P.R. Leopold1

Onder de Elektriciteitswet 1998 (hierna: de E-wet) zijn netbeheerders verplicht om degene die daarom verzoekt (i) te voorzien van een aansluiting op het door hen beheerde net (art. 23 E-wet) en (ii) een aanbod te doen om met gebruikmaking van het door hen beheerde net ten behoeve van de verzoeker transport van elektriciteit uit te voeren (art. 24 E-wet).In het afgelopen jaar is er een aantal uitspraken gedaan (met name door voorzieningenrechters) in procedures waar deze wettelijke aansluit- en transportverplichtingen onderwerp van discussie waren in het licht van (verwachte) conge... abonneren of dit artikel kopen.

Verslag van het 31ste European Energy Law Seminar (II)

mr. W.L.J. Kremer en S.T. Kalisvaart1

Op 20 en 21 januari 2020 vond in het Babylon Hotel te Den Haag de 31ste editie van het European Energy Law Seminar (EELS) plaats. In het vorige nummer van het NTE is verslag gedaan van de presentaties die gehouden zijn tijdens de eerste dag van het seminar. Hieronder wordt een overzicht geboden van de onderwerpen die op 21 januari aan bod zijn geweest. abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

mr. A.A. Kleinhout1

In deze rubriek wordt ingegaan op belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving in Europa en Nederland evenals op ontwikkelingen die naar verwachting op korte termijn tot dergelijke wijzigingen zullen leiden. abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten en signaleringen

prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp, L.M. Andreasson LL.M., J. Behrendt, dr. L. Diestelmeier, mr. J.C.W. Gazendam, S.T. Kalisvaart, C.T. Nieuwenhout LL.M., mr. T.N. Spijk-Belanova en C.J. Vermue LL.M1

Rapporten en overige publicatiesIn deze rubriek worden jaarverslagen, rapporten en overige publicaties besproken die inzicht bieden in de energiesector c.q. de ontwikkelingen van het energierecht. De redactie houdt zich aanbevolen voor suggesties voor documenten die in deze rubriek opgenomen kunnen worden. Autoriteit Consument & Markt (ACM)Transporttarieven in 2020 en 2021Bedrijven die gebruikmaken van het extrahoogspanningsnet hebben in 2020 gemiddeld 55 procent hogere kosten voor nettarieven dan in het voorgaande jaar. Voor bedrijven die het hoogspann... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentieoverzicht

Jurisprudentie

mr. I. Brinkman en mr. C.G. Verburg

Deze rubriek bestrijkt de periode april-mei 2020. De rubriek bevat evenwel ook uitspraken die vóór die periode gewezen zijn, maar niet eerder gepubliceerd en gesignaleerd zijn. abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS