Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2020 nr. 3

Transportplicht en aansluitplicht: strikt gescheiden regimes? - Annotatie bij uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 20 november 2019 (O-I/Stedin)

mr. P.R. Leopold1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Onder de Elektriciteitswet 1998 (hierna: de E-wet) zijn netbeheerders verplicht om degene die daarom verzoekt (i) te voorzien van een aansluiting op het door hen beheerde net (art. 23 E-wet) en (ii) een aanbod te doen om met gebruikmaking van het door hen beheerde net ten behoeve van de verzoeker transport van elektriciteit uit te voeren (art. 24 E-wet).

In het afgelopen jaar is er een aantal uitspraken gedaan (met name door voorzieningenrechters) in procedures waar deze wettelijke aansluit- en transportverplichtingen onderwerp van discussie waren in het licht van (verwachte) congestie op het elektriciteitsnet.2 Een verklaring hiervoor kan worden gevonden in de snelle ontwikkeling van duurzame energieprojecten (met name zonneparken hebben een korte realisatietermijn) en toenemende elektrificatie, als gevolg waarvan netbeheerders in bepaalde delen van hun elektriciteitsnetten met capaciteitsproblemen kampen. Het merendeel van de procedures is beslist in het voordeel van de...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Uitspraak

Noot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. P.R. Leopold1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/16211

Verder in 2020 nr.3

 Voorwoord

Capaciteitsgebrek op het elektriciteitsnet werd in de vorige aflevering van het NTE al geduid als een kink in de kabel voor de ontwikkeling van duurzame energie initiatieven. Ook in deze aflevering...

 Net te weinig - Mogelijke oplossingen (op korte termijn) ter beperking en voorkoming van capaciteitsgebrek op het elektriciteitsnet

Helaas lopen steeds meer initiatieven tegen het probleem aan dat ze de opgewekte elektriciteit niet op het elektriciteitsnet kunnen invoeden. Zowel regionale netbeheerders, waaronder Enexis[2] e...

 Hoe kunnen woningen (verplicht) worden afgesloten van het aardgas?

De gebouwde omgeving is verantwoordelijk voor ruim de helft van ons energiegebruik en wordt nog grotendeels verwarmd door middel van aardgas. Om de klimaatdoelstellingen te behalen dient dit aar...

 Transportplicht en aansluitplicht: strikt gescheiden regimes? - Annotatie bij uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 20 november 2019 (O-I/Stedin)

Onder de Elektriciteitswet 1998 (hierna: de E-wet) zijn netbeheerders verplicht om degene die daarom verzoekt (i) te voorzien van een aansluiting op het door hen beheerde net (art. 23 E-wet) en (ii...

 Verslag van het 31ste European Energy Law Seminar (II)

Op 20 en 21 januari 2020 vond in het Babylon Hotel te Den Haag de 31ste editie van het European Energy Law Seminar (EELS) plaats. In het vorige nummer van het NTE is verslag gedaan van de presen...