Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2020 nr. 3

Actualiteiten en signaleringen

prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp, L.M. Andreasson LL.M., J. Behrendt, dr. L. Diestelmeier, mr. J.C.W. Gazendam, S.T. Kalisvaart, C.T. Nieuwenhout LL.M., mr. T.N. Spijk-Belanova en C.J. Vermue LL.M1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Rapporten en overige publicaties

In deze rubriek worden jaarverslagen, rapporten en overige publicaties besproken die inzicht bieden in de energiesector c.q. de ontwikkelingen van het energierecht. De redactie houdt zich aanbevolen voor suggesties voor documenten die in deze rubriek opgenomen kunnen worden.

Autoriteit Consument & Markt (ACM)

Transporttarieven in 2020 en 2021

Bedrijven die gebruikmaken van het extrahoogspanningsnet hebben in 2020 gemiddeld 55 procent hogere kosten voor nettarieven dan in het voorgaande jaar. Voor bedrijven die het hoogspanningsnet gebruiken is de kostenverhoging gemiddeld 37 procent. Met een vertraging van twee jaar wordt hierdoor de energierekening voor huishoudens ongeveer EUR 13 per jaar duurder, aangezien netbeheerders de tarieven moeten verrekenen. De reden voor deze stijging zijn vooral de door de energietransitie ontstane kosten voor TenneT. In het komende jaar, 2021, stijgen de tr...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Rapporten en overige publicaties

Autoriteit Consument & Markt (ACM)

Transporttarieven in 2020 en 2021

TenneT

Mogelijke deelname van Duitse staat in TenneT

Gasunie

Gasunie is partner in de offshore groene waterstofpilot PosHydon

Rapportage Gas Decarbonisation Pathway 2020-2050

Ministerie van Economische Zaken

Verlenging vergunningsduur voor nieuwe windparken op zee

Visie kabinet op verduurzaming basisindustrie 2050

Verzamelbrief uitvoering SDE+ en hernieuwbare energie

Verwijderen of hergebruiken van mijnbouwwerken en investeringsaftrek mijnbouw op zee

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)

Jaarverslag over het jaar 2019 gepubliceerd

Planbureau voor de Leefomgeving

Beschikbaarheid en toepassingsmogelijkheden van duurzame biomassa

Europese Commissie

Staatssteun Sluiting Hemwegcentrale Goedgekeurd

Studie Energieopslag in Energietransitie

Publieksconsultatie Europees Hernieuwbare Energie Steunfonds

ACER

Rapport: congestie op gasinterconnectiepunten

ENTSO-E

Methodologie Kostenverdeling Langetermijn-transmissierechten

ENTSO-G

‘Summer Supply Outlook 2020’ en ‘Summer Supply Review 2019’

Transmissiesysteembeheerders van de zuidelijke gascorridor publiceren investeringsplannen

Artikelen in andere tijdschriften

Mededelingen NeVER

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp, L.M. Andreasson LL.M., J. Behrendt, dr. L. Diestelmeier, mr. J.C.W. Gazendam, S.T. Kalisvaart, C.T. Nieuwenhout LL.M., mr. T.N. Spijk-Belanova en C.J. Vermue LL.M1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/16215

Verder in 2020 nr.3

 Voorwoord

Capaciteitsgebrek op het elektriciteitsnet werd in de vorige aflevering van het NTE al geduid als een kink in de kabel voor de ontwikkeling van duurzame energie initiatieven. Ook in deze aflevering...

 Net te weinig - Mogelijke oplossingen (op korte termijn) ter beperking en voorkoming van capaciteitsgebrek op het elektriciteitsnet

Helaas lopen steeds meer initiatieven tegen het probleem aan dat ze de opgewekte elektriciteit niet op het elektriciteitsnet kunnen invoeden. Zowel regionale netbeheerders, waaronder Enexis[2] e...

 Hoe kunnen woningen (verplicht) worden afgesloten van het aardgas?

De gebouwde omgeving is verantwoordelijk voor ruim de helft van ons energiegebruik en wordt nog grotendeels verwarmd door middel van aardgas. Om de klimaatdoelstellingen te behalen dient dit aar...

 Transportplicht en aansluitplicht: strikt gescheiden regimes? - Annotatie bij uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 20 november 2019 (O-I/Stedin)

Onder de Elektriciteitswet 1998 (hierna: de E-wet) zijn netbeheerders verplicht om degene die daarom verzoekt (i) te voorzien van een aansluiting op het door hen beheerde net (art. 23 E-wet) en (ii...

 Verslag van het 31ste European Energy Law Seminar (II)

Op 20 en 21 januari 2020 vond in het Babylon Hotel te Den Haag de 31ste editie van het European Energy Law Seminar (EELS) plaats. In het vorige nummer van het NTE is verslag gedaan van de presen...