TAC Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context 2020 nr. 2

Grensoverschrijdende waardeoverdracht van pensioen: zijn Nederlandse regels in strijd met EU-recht?

prof. dr. E. Lutjens en dr. B. Dieleman1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Grensoverschrijdend verkeer van werknemers en gewezen werknemers binnen de EU neemt in omvang toe. Daarmee is ook de aandacht voor de bescherming van de aanvullende pensioenen van werknemers die zich van de ene naar de andere lidstaat begeven, relevanter geworden. Tevens en als element daarbinnen is er groeiende aandacht voor de grensoverschrijdende uitvoering van aanvullende pensioenregelingen, als ook voor grensoverschrijdende of internationale waardeoverdracht van pensioen. In dit artikel zoomen wij in op dit laatste, de internationale waardeoverdracht. Dit bespreken wij vanuit drie situaties: 1) de individuele waardeoverdracht voor de grensoverschrijdende werknemer, 2) de individuele waardeoverdracht bij pensioendatum en 3) de collectieve waardeoverdracht. Voor deze situaties analyseren wij meer in het bijzonder de vraag of de Nederlandse regels ten aanzien van de mogelijkheden voor internationale waardeoverdracht, zowel civiel als fiscaal, in overeenstemming zijn met de EU-regels inzake het vrije verkeer van werknemers, diensten en kapitaal. Waar dat niet het geval is, signaleren wij mogelijke oplossingen.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Redenen voor internationale waardeoverdracht

3. Individuele waardeoverdracht bij tewerkstelling in andere lidstaat

3.1. Civiele aspecten

3.2. Fiscale aspecten

4. Individuele waardeoverdracht bij bereiken pensioendatum

4.1. Civiele aspecten

4.2. Fiscale aspecten

5. Collectieve waardeoverdracht

5.1. Civiele aspecten

5.2. Fiscale aspecten

6. Samenvatting en conclusies

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
prof. dr. E. Lutjens en dr. B. Dieleman1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TAC/16250

Verder in 2020 nr.2

 Annotatie - Het arrest Dobersberger (C-16/18, ECLI:EU:C:2019:1110 ) - Detacheringsrichtlijn 96/71 niet toepasselijk op werknemers die aan boord van een internationale trein catering verzorgen

Werknemers die vaak in meer dan één lidstaat van de EU werken zorgen voor de nodige problemen op juridisch vlak. Welk nationaal recht is van toepassing, is een veel voor...

 Annotatie - Het arrest ISS/Govaerts (C344/18, ECLI:EU:C:2020:239 ) - Een arbeidsovereenkomst wordt bij overgang van onderneming pro rata gesplitst naar meerdere verkrijgers

Het Hof van Justitie van de EU (hierna: HvJEU) buigt zich in het ISS/Govaerts-arrest over de gevolgen van een overgang van een economische eenheid op twee verkrijgers. Het betreft een...

 Actualiteit - Over temperaturen ten tijde van Corona

Op 24 april 2020 deed Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens (hierna: AP), op de website van de AP de volgende uitspraak: ‘We horen dat allerlei organisaties verschille...

 Annotatie - Het tussenarrest van de Hoge Raad in Heiploeg ( ECLI:HR:2020:753: )1

Als een faillissement van een werkgever wordt ingeleid met het oog op een vóór de faillietverklaring voorbereide en onmiddellijk daarna uitgevoerde doorstart, blijven de rechten die w...

 Annotatie - De beschikking Yodel (C-692/19, ECLI:EU:C:2020:288 ) - Platformwerkers en Europa, nog geen einde in zicht. Een analyse van de Yodel-uitspraak.

Op 22 april 2020 heeft het Europese Hof van Justitie (hierna: HvJEU) een uitspraak[2] gedaan over de vraag of een pakketbezorger met een opdrachtovereenkomst moet worden gekwalificeer...

 COVID-19 en de arbeidsmarkt: pas op voor de groef!

Bij het verschijnen van het vorige nummer van TAC hadden de meeste werknemers er net een week thuiswerken opzitten. Het ging razendsnel: op 9 maart 2020 was de persconferentie waarop het advies was...

 Grensoverschrijdende waardeoverdracht van pensioen: zijn Nederlandse regels in strijd met EU-recht?

Grensoverschrijdend verkeer van werknemers en gewezen werknemers binnen de EU neemt in omvang toe. Daarmee is ook de aandacht voor de bescherming van de aanvullende pensioenen van werknemers die...