TAC Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context 2020 nr. 2

Annotatie - Het tussenarrest van de Hoge Raad in Heiploeg ( ECLI:HR:2020:753: )1

mr. dr. J. van der Pijl2

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Als een faillissement van een werkgever wordt ingeleid met het oog op een vóór de faillietverklaring voorbereide en onmiddellijk daarna uitgevoerde doorstart, blijven de rechten die werknemers kunnen ontlenen aan de richtlijn overgang van onderneming van kracht en is de uitzondering die deze richtlijn biedt (in Nederland geïmplementeerd in art. 7:666 lid 1 BW) niet van toepassing. Dat verklaarde het Hof van Justitie EU (hierna: HvJ EU) - geparafraseerd - voor recht in zijn Smallsteps-arrest uit 2017, in een zaak over een zgn. pre-pack in Nederland.3 Daarbij werden door het HvJ EU drie cumulatieve voorwaarden geformuleerd, die de Hoge Raad in het hier aan de orde zijnde tussenarrest herhaalt (in rov. 3.4.3, laatste alinea).4 Dat laatste is logisch is nu het HvJ EU in een later arrest in een Belgische zaak de drie voorwaarden woordelijk heeft herhaald.5 Het brede toepassingsbereik van deze criteria werd daarmee bevestigd. Dat brengt met zich mee dat het in ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. dr. J. van der Pijl2
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TAC/16251

Verder in 2020 nr.2

 Annotatie - Het arrest Dobersberger (C-16/18, ECLI:EU:C:2019:1110 ) - Detacheringsrichtlijn 96/71 niet toepasselijk op werknemers die aan boord van een internationale trein catering verzorgen

Werknemers die vaak in meer dan één lidstaat van de EU werken zorgen voor de nodige problemen op juridisch vlak. Welk nationaal recht is van toepassing, is een veel voor...

 Annotatie - Het arrest ISS/Govaerts (C344/18, ECLI:EU:C:2020:239 ) - Een arbeidsovereenkomst wordt bij overgang van onderneming pro rata gesplitst naar meerdere verkrijgers

Het Hof van Justitie van de EU (hierna: HvJEU) buigt zich in het ISS/Govaerts-arrest over de gevolgen van een overgang van een economische eenheid op twee verkrijgers. Het betreft een...

 Actualiteit - Over temperaturen ten tijde van Corona

Op 24 april 2020 deed Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens (hierna: AP), op de website van de AP de volgende uitspraak: ‘We horen dat allerlei organisaties verschille...

 Annotatie - Het tussenarrest van de Hoge Raad in Heiploeg ( ECLI:HR:2020:753: )1

Als een faillissement van een werkgever wordt ingeleid met het oog op een vóór de faillietverklaring voorbereide en onmiddellijk daarna uitgevoerde doorstart, blijven de rechten die w...

 Annotatie - De beschikking Yodel (C-692/19, ECLI:EU:C:2020:288 ) - Platformwerkers en Europa, nog geen einde in zicht. Een analyse van de Yodel-uitspraak.

Op 22 april 2020 heeft het Europese Hof van Justitie (hierna: HvJEU) een uitspraak[2] gedaan over de vraag of een pakketbezorger met een opdrachtovereenkomst moet worden gekwalificeer...

 COVID-19 en de arbeidsmarkt: pas op voor de groef!

Bij het verschijnen van het vorige nummer van TAC hadden de meeste werknemers er net een week thuiswerken opzitten. Het ging razendsnel: op 9 maart 2020 was de persconferentie waarop het advies was...

 Grensoverschrijdende waardeoverdracht van pensioen: zijn Nederlandse regels in strijd met EU-recht?

Grensoverschrijdend verkeer van werknemers en gewezen werknemers binnen de EU neemt in omvang toe. Daarmee is ook de aandacht voor de bescherming van de aanvullende pensioenen van werknemers die...