TAC

Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context

2020 nr. 2

Redactie

Hoofdredactie

mr. drs. A.M. Helstone

Redactie

mr. dr. J.H. Bennaars
prof. mr. dr. J.H. Even
prof. mr. S. Klosse
mr. dr. Nuna Zekic
mr. S. Sikkink
prof. dr. O.P. van Vliet
mr. dr. H.H. Voogsgeerd
mr. A. Zwanenburg

Vaste medewerkers

mr. F. Dekker
mr. R.A.A. Duk
mr. K. Janssens
mr. A.L. Mertens
mr. drs. E.H.A. Schram
mr.dr. J.P.H. Zwemmer

Redactiesecretaris(sen)

mr. M. Diepenbach

Inleiding

COVID-19 en de arbeidsmarkt: pas op voor de groef!

mr. dr. J.H. Bennaars en prof. dr. O.P. van Vliet1

Bij het verschijnen van het vorige nummer van TAC hadden de meeste werknemers er net een week thuiswerken opzitten. Het ging razendsnel: op 9 maart 2020 was de persconferentie waarop het advies was om geen handen meer te schudden, wat premier Rutte zelf prompt in de wind sloeg en vanaf 16 maart 2020 werkte het grootste deel van Nederland thuis en kwamen hele bedrijfstakken nagenoeg stil te liggen. Bij het ter perse gaan van dit nummer, begin juli 2020, zijn de scholen weer deels begonnen, de horeca en terrassen weer open en is een tweede noodpakket voor banen en de economie aangekondigd.... ...lees meer

Artikel

Grensoverschrijdende waardeoverdracht van pensioen: zijn Nederlandse regels i...

prof. dr. E. Lutjens en dr. B. Dieleman1

Grensoverschrijdend verkeer van werknemers en gewezen werknemers binnen de EU neemt in omvang toe. Daarmee is ook de aandacht voor de bescherming van de aanvullende pensioenen van werknemers die zich van de ene naar de andere lidstaat begeven, relevanter geworden. Tevens en als element daarbinnen is er groeiende aandacht voor de grensoverschrijdende uitvoering van aanvullende pensioenregelingen, als ook voor grensoverschrijdende of internationale waardeoverdracht van pensioen. In dit artikel zoomen wij in op dit laatste, de internationale waardeoverdracht. Dit bespreken wij vanuit drie s... abonneren of dit artikel kopen.

Annotatie - Het tussenarrest van de Hoge Raad in Heiploeg ( ECLI:HR:2020:75...

mr. dr. J. van der Pijl2

Als een faillissement van een werkgever wordt ingeleid met het oog op een vóór de faillietverklaring voorbereide en onmiddellijk daarna uitgevoerde doorstart, blijven de rechten die werknemers kunnen ontlenen aan de richtlijn overgang van onderneming van kracht en is de uitzondering die deze richtlijn biedt (in Nederland geïmplementeerd in art. 7:666 lid 1 BW) niet van toepassing. Dat verklaarde het Hof van Justitie EU (hierna: HvJ EU) - geparafraseerd - voor recht in zijn Smallsteps-arrest uit 2017, in een zaak over een zgn. pre-pack in Nederland.[3] Daarbij werden do... abonneren of dit artikel kopen.

Annotatie - De beschikking Yodel (C-692/19, ECLI:EU:C:2020:288 ) - Platform...

mr. dr. J.H. Bennaars1

Op 22 april 2020 heeft het Europese Hof van Justitie (hierna: HvJEU) een uitspraak[2] gedaan over de vraag of een pakketbezorger met een opdrachtovereenkomst moet worden gekwalificeerd als werknemer in de zin van de Arbeidstijdenrichtlijn.[3] Het HvJEU beantwoordt prejudiciële vragen van een Engelse rechter, niet in een arrest (‘judgment’) maar in een met redenen omklede beschikking (‘reasoned order’). Het HvJEU heeft deze mogelijkheid op grond van art. 99 van zijn procesreglement[4] als sprake is van een vraag die al eerder is beantwoo... abonneren of dit artikel kopen.

Annotatie - Het arrest Dobersberger (C-16/18, ECLI:EU:C:2019:1110 ) - Detac...

mr. H.H. Voogsgeerd1

Werknemers die vaak in meer dan één lidstaat van de EU werken zorgen voor de nodige problemen op juridisch vlak. Welk nationaal recht is van toepassing, is een veel voorkomende vraag. Hoe zit het met vrachtwagenchauffeurs die voor dag en dauw in de hele Unie werkzaam zijn?[2] Hoe zit het met piloten en cabinepersoneel van luchtvaartmaatschappijen als Ryanair en Easyjet?[3] In deze zaak Dobersberger gaat het om personeel dat werkzaam is aan boord van internationale treinen die gewoonlijk tussen Boedapest en Salzburg in Ooste... abonneren of dit artikel kopen.

Annotatie - Het arrest ISS/Govaerts (C344/18, ECLI:EU:C:2020:239 ) - Een arb...

mr. J.J. Margry1

Het Hof van Justitie van de EU (hierna: HvJEU) buigt zich in het ISS/Govaerts-arrest over de gevolgen van een overgang van een economische eenheid op twee verkrijgers. Het betreft een Belgische zaak waarin het arbeidshof Gent prejudiciële vragen heeft gesteld aan het HvJEU. De letterlijke tekst van art. 3 lid 1 van de richtlijn overgang van onderneming 2001/23/EG (hierna: de richtlijn) voorziet namelijk enkel in de situatie van een overgang naar één verkrijger. De vraag die in deze zaak centraal staat is of de richtlij... abonneren of dit artikel kopen.

Actualiteit - Over temperaturen ten tijde van Corona

mr. drs. J.I. Krikke en mr. drs. A.F. Fernhout1

Op 24 april 2020 deed Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens (hierna: AP), op de website van de AP de volgende uitspraak: ‘We horen dat allerlei organisaties verschillende middelen inzetten om mensen snel te kunnen controleren op koorts. Niet alleen met een thermometer, maar ook met thermische camera's. Dat mag niet. Vanuit de privacywet, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), is dit een ernstige overtreding. Als dit gebeurt, zullen we als AP handhavend optreden.’ Voor wie het beleid van de AP inzake testen o... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS