Tijdschrift voor Internetrecht 2020 nr. 4

Digitaal vergaderen bij rechtspersonen

mr. F. de Wit1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De uitbraak van het coronavirus en de daarmee gepaard gaande overheidsmaatregelen hebben ertoe geleid dat veel vennootschappen met allerlei vormen van onzekerheid worden geconfronteerd. Die onzekerheid was er ook binnen het vennootschapsrecht. Zo werden door de overheid enige tijd bijeenkomsten met drie of meer personen verboden. Tegelijkertijd dienden veel vennootschappen in dezelfde periode hun jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders (hierna: AV) te houden voor de vaststelling van de jaarrekening, waarbij het vennootschapsrecht uit gaat van vergaderingen in fysieke vorm. Vennootschappen zijn daarom geholpen met de mogelijkheid om digitaal te kunnen vergaderen.Dit artikel gaat in op de mogelijkheden van vennootschappen om vergaderingen digitaal te laten plaatsvinden, met name in het licht van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid[2] (hierna: de Noodwet). Eerst wordt de wettelijke regeling besproken die geldt zonder toepassing van de Noodwet. Daarna zal worden ingegaan op de mogelijkheden die de Noodwet biedt. Tevens worden enkele praktische knelpunten besproken en worden enkele overwegingen meegegeven. Dit artikel beperkt zich tot de aandeelhouders- en bestuursvergaderingen bij de NV en de BV, maar de regelingen voor verenigingen en coöperaties zijn grotendeels hetzelfde.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. De wettelijke regeling tot aan de Noodwet

2. Naar de Noodwet

3. Digitaal vergaderen onder de Noodwet

4. Enkele opmerkingen omtrent stemrecht

5. (Technische) overwegingen omtrent digitale vergaderingen

6. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. F. de Wit1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:IR/16274

Verder in 2020 nr.4

 Digitaal vergaderen bij rechtspersonen

De uitbraak van het coronavirus en de daarmee gepaard gaande overheidsmaatregelen hebben ertoe geleid dat veel vennootschappen met allerlei vormen van onzekerheid worden geconfronteerd. Die onze...

 Opinie - De wettelijke mogelijkheden voor online proctoring door universiteiten zijn zeer beperkt

Verschillende universiteiten in Nederland maken gebruik van online proctoring tijdens de coronacrisis. Online proctoring is het digitaal surveilleren van tentamens terwijl studenten bij...

 Opinie - Nieuwe manier van tentamensurveillance: online proctoring kan een rechtmatig alternatief zijn

De coronacrisis houdt onze samenleving nu al maanden in zijn greep, en leidt intussen ook tot de nodige nieuwe juridische vragen en uitdagingen. Eén daarvan is de vraag hoe bij het onli...

 Gratis slimme meter: heeft u hem al in huis?

Onlangs kondigde mijn netbeheerder per brief aan dat binnenkort mijn energiemeter vervangen zou worden door een gratis slimme meter, met een datum en tijd erbij. Door de coronacrisis werkte ik op d...

 Twintig jaar tobben met de datakluis

Zelfbeschikking is een belangrijk principe van privacy- en databescherming. De gedachte erachter is dat individuen zelf regie voeren over hun persoonsgegevens. Al meer dan twintig jaar worstelen...