Tijdschrift voor Internetrecht 2020 nr. 4

Opinie - Nieuwe manier van tentamensurveillance: online proctoring kan een rechtmatig alternatief zijn

prof. mr. A.R. Lodder en mr. R.J.J. Westerdijk1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De coronacrisis houdt onze samenleving nu al maanden in zijn greep, en leidt intussen ook tot de nodige nieuwe juridische vragen en uitdagingen. Eén daarvan is de vraag hoe bij het online afleggen van tentamens op een goede manier fraude kan worden voorkomen. Net zoals het online doen van een tentamen een oplossing kan zijn indien dat fysiek niet mogelijk is bij een onderwijsinstelling, ligt het voor de hand om ook de surveillance online te doen. Dat kan bijvoorbeeld via ‘online proctoring’, het via software op afstand in de gaten houden van een student tijdens een tentamen, live of met vastlegging voor controle en raadpleging achteraf.

Over de aanvaardbaarheid van online proctoring wordt verschillend gedacht. Sommigen denken dat dit onder voorwaarden een goed alternatief kan zijn voor surveilleren bij tentamens die online worden afgenomen, anderen zijn hier tegen. In deze aflevering van dit tijdschrift is een opinie van beide kanten opgenomen; u kunt ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Toepassing van online proctoring door de Universiteit van Amsterdam, en richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens

3. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
prof. mr. A.R. Lodder en mr. R.J.J. Westerdijk1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:IR/16276

Verder in 2020 nr.4

 Digitaal vergaderen bij rechtspersonen

De uitbraak van het coronavirus en de daarmee gepaard gaande overheidsmaatregelen hebben ertoe geleid dat veel vennootschappen met allerlei vormen van onzekerheid worden geconfronteerd. Die onze...

 Opinie - De wettelijke mogelijkheden voor online proctoring door universiteiten zijn zeer beperkt

Verschillende universiteiten in Nederland maken gebruik van online proctoring tijdens de coronacrisis. Online proctoring is het digitaal surveilleren van tentamens terwijl studenten bij...

 Opinie - Nieuwe manier van tentamensurveillance: online proctoring kan een rechtmatig alternatief zijn

De coronacrisis houdt onze samenleving nu al maanden in zijn greep, en leidt intussen ook tot de nodige nieuwe juridische vragen en uitdagingen. Eén daarvan is de vraag hoe bij het onli...

 Gratis slimme meter: heeft u hem al in huis?

Onlangs kondigde mijn netbeheerder per brief aan dat binnenkort mijn energiemeter vervangen zou worden door een gratis slimme meter, met een datum en tijd erbij. Door de coronacrisis werkte ik op d...

 Twintig jaar tobben met de datakluis

Zelfbeschikking is een belangrijk principe van privacy- en databescherming. De gedachte erachter is dat individuen zelf regie voeren over hun persoonsgegevens. Al meer dan twintig jaar worstelen...