Tijdschrift voor Internetrecht

2020 nr. 4

Redactie

Hoofdredactie

mr. P. G. van der Putt

Redactie

mr. B.D.P. van der Eijk
mr. I. S. Feenstra
mr. H.A.J. de Jong
mr. M. van der Linden
mr. dr. E.D.C. Neppelenbroek
mr. M. T. M. H. Peeters
mr. E.P.M. Thole
mr. M. Weij
mr. R.J.J. Westerdijk
prof. mr. G-J. Zwenne

Vaste medewerkers

M.V. Avanesian LL.B BSc
mr. ir. A.P. Engelfriet
mr. N. Falot
mr. C. Jeloschek
mr. V.I. Laan
mr. P. Polter
H. W. Roerdink
F. Schemkes
mr. drs. E.F. Vaal

Redactiesecretaris(sen)

mr. K. Konings
mr. B. de Vos

Inleiding

Gratis slimme meter: heeft u hem al in huis?

mr. dr. E.P.M. Thole1

Onlangs kondigde mijn netbeheerder per brief aan dat binnenkort mijn energiemeter vervangen zou worden door een gratis slimme meter, met een datum en tijd erbij. Door de coronacrisis werkte ik op die dag thuis, dus ik hoefde mijn agenda niet erop aan te passen, en gratis, dus je zou zeggen prima, maar wat ontbrak was een heldere uitleg over de voor- en nadelen. Ik ging daarom maar eens rondvragen of anderen ook al zo een slimme meter in huis hebben. De een zei tegen mij: nee, wij zijn er gewoon niet voor thuisgebleven. De ander was zonder meer overgestapt op de slimme meter. Eige... ...lees meer

Artikel

Twintig jaar tobben met de datakluis

P. Olsthoorn1

Zelfbeschikking is een belangrijk principe van privacy- en databescherming. De gedachte erachter is dat individuen zelf regie voeren over hun persoonsgegevens. Al meer dan twintig jaar worstelen Haagse politici met de betekenis en uitwerking van ‘eigen regie’. Na decennia van pappen en nathouden resulteert dit toch in een programma ‘Regie op Gegevens’ van enthousiaste ambtenaren. abonneren of dit artikel kopen.

Digitaal vergaderen bij rechtspersonen

mr. F. de Wit1

De uitbraak van het coronavirus en de daarmee gepaard gaande overheidsmaatregelen hebben ertoe geleid dat veel vennootschappen met allerlei vormen van onzekerheid worden geconfronteerd. Die onzekerheid was er ook binnen het vennootschapsrecht. Zo werden door de overheid enige tijd bijeenkomsten met drie of meer personen verboden. Tegelijkertijd dienden veel vennootschappen in dezelfde periode hun jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders (hierna: AV) te houden voor de vaststelling van de jaarrekening, waarbij het vennootschapsrecht uit gaat van vergaderingen in fysieke vorm. Ven... abonneren of dit artikel kopen.

Opinie - De wettelijke mogelijkheden voor online proctoring door universiteit...

mr. S.J. Eskens1

Verschillende universiteiten in Nederland maken gebruik van online proctoring tijdens de coronacrisis. Online proctoring is het digitaal surveilleren van tentamens terwijl studenten bijvoorbeeld thuis zijn. Een groep studenten van de Universiteit van Amsterdam (hierna: UvA) maakte bezwaar tegen het gebruik van online proctoring door de UvA en spande een kort geding aan. Volgens de Rechtbank Amsterdam is het gebruik van online proctoring door de UvA in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG). Ik begrijp het oordeel van de rechtban... abonneren of dit artikel kopen.

Opinie - Nieuwe manier van tentamensurveillance: online proctoring kan een re...

prof. mr. A.R. Lodder en mr. R.J.J. Westerdijk1

De coronacrisis houdt onze samenleving nu al maanden in zijn greep, en leidt intussen ook tot de nodige nieuwe juridische vragen en uitdagingen. Eén daarvan is de vraag hoe bij het online afleggen van tentamens op een goede manier fraude kan worden voorkomen. Net zoals het online doen van een tentamen een oplossing kan zijn indien dat fysiek niet mogelijk is bij een onderwijsinstelling, ligt het voor de hand om ook de surveillance online te doen. Dat kan bijvoorbeeld via ‘online proctoring’, het via software op afstand in de gaten houden van een student tijdens een t... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Annotatie - Facebook en maatregelen tegen nep-bitcoin advertenties - Rechtban...

mr. M. Weij1

Het probleem met de nep-bitcoin advertenties komt kort gezegd op het volgende neer. In de advertenties worden bekende Nederlanders opgevoerd als succesvolle bitcoin investeerders, maar zonder toestemming. Gebruikers die op de advertenties ingaan en geld betalen, ontvangen echter géén bitcoins en zijn dus hun geld kwijt. In een eerdere uitspraak van 11 november 2019 heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam geoordeeld dat Facebook (aanvullende) maatregelen moet treffen om nepadvertenties op Facebook en Instagram te weren over bit... abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

Onder redactie van mr. P. Polter

NLVoorstel tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM i.v.m. COVID-19Op 29 mei 2020 is het wetsvoorstel van de Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM i.v.m. COVID-19 gepubliceerd. Dit voorstel wijzigt de Telecommunicatiewet. Door deze wijziging kunnen aanbieders van openbare telecommunicatienetwerken en - diensten verplicht worden om informatie op basis van verkeers- en locatiegegevens te verstrekken aan het RIVM ten behoeve van de bestrijding van infectieziekten. Het betreft een tijdelijke voorziening, in beginsel voor de duur van een jaar. Achtergrond van het wets... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Signaleringen

Onder redactie van mr. P.G. van der Putt1

Europees akkoord over digitale uitwisseling bewijsmateriaalOnderhandelaars van het Europees Parlement en de lidstaten hebben een politiek akkoord bereikt over wetgeving die het makkelijker gaat maken voor rechtbanken om bewijsmateriaal en andere juridische documenten digitaal uit te wisselen. Het wordt ook eenvoudiger om getuigen in een andere lidstaat via een videoverbinding te horen. Het akkoord moet nog formeel worden goedgekeurd door het EU-parlement en de lidstaten. De verwachting is dat burgers en bedrijven door de wijziging meer zaken gaan doen over de grens.https:... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentieoverzicht

Jurisprudentie

Onder redactie van mr. M. van der Linden en mr. C.C.M. Kroeks-de Raaij113. Rechtbank Den Haag 6 mei 2020 (50PLUS), ECLI:NL:RBDHA:2020:4043Rechtspersonenrecht , elektronische stemming, elektronische verkiezingen, statuten van vereniging, noodwetVordering tot verbod op elektronische stemming wordt afgewezen omdat inmiddels een tijdelijke (nood)wet in werking is getreden die elektronische verkiezingen mogelijk maakt, ook als de statuten van een vereniging een elektronische stemming niet mogelijk maken. 50PLUS heeft overtuigend gemotiveerd dat de verkiez... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS