Tijdschrift voor Internetrecht 2020 nr. 4

Wet- en regelgeving

Onder redactie van mr. P. Polter

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

NL

Voorstel tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM i.v.m. COVID-19

Op 29 mei 2020 is het wetsvoorstel van de Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM i.v.m. COVID-19 gepubliceerd. Dit voorstel wijzigt de Telecommunicatiewet. Door deze wijziging kunnen aanbieders van openbare telecommunicatienetwerken en - diensten verplicht worden om informatie op basis van verkeers- en locatiegegevens te verstrekken aan het RIVM ten behoeve van de bestrijding van infectieziekten. Het betreft een tijdelijke voorziening, in beginsel voor de duur van een jaar. Achtergrond van het wetsvoorstel is dat er behoefte is aan middelen om de effectiviteit van de versoepeling van corona-maatregelen en het inzetten van andere maatregelen te kunnen meten. In deze fase wordt als meest accurate methode daarvoor het kunnen volgen van de bewegingen en verplaatsingen van de bevolking gezien. Het RIVM zou drukte en verplaatsingen op bevolkingsniveau moeten kunnen monitoren, waarbij het nadrukke...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

NL

Voorstel tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM i.v.m. COVID-19

Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie

Wet implementatie onderdelen richtlijn Telecomcode

Wijziging van de Kadasterwet in verband met de elektronische ondertekening van volledig geautomatiseerd aangemaakte en ondertekende berichten

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Wet- en regelgeving
Auteurs
Onder redactie van mr. P. Polter
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:IR/16279

Verder in 2020 nr.4

 Digitaal vergaderen bij rechtspersonen

De uitbraak van het coronavirus en de daarmee gepaard gaande overheidsmaatregelen hebben ertoe geleid dat veel vennootschappen met allerlei vormen van onzekerheid worden geconfronteerd. Die onze...

 Opinie - De wettelijke mogelijkheden voor online proctoring door universiteiten zijn zeer beperkt

Verschillende universiteiten in Nederland maken gebruik van online proctoring tijdens de coronacrisis. Online proctoring is het digitaal surveilleren van tentamens terwijl studenten bij...

 Opinie - Nieuwe manier van tentamensurveillance: online proctoring kan een rechtmatig alternatief zijn

De coronacrisis houdt onze samenleving nu al maanden in zijn greep, en leidt intussen ook tot de nodige nieuwe juridische vragen en uitdagingen. Eén daarvan is de vraag hoe bij het onli...

 Gratis slimme meter: heeft u hem al in huis?

Onlangs kondigde mijn netbeheerder per brief aan dat binnenkort mijn energiemeter vervangen zou worden door een gratis slimme meter, met een datum en tijd erbij. Door de coronacrisis werkte ik op d...

 Twintig jaar tobben met de datakluis

Zelfbeschikking is een belangrijk principe van privacy- en databescherming. De gedachte erachter is dat individuen zelf regie voeren over hun persoonsgegevens. Al meer dan twintig jaar worstelen...