Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2020 nr. 7/8

De brede blik van Bruil op de pacht1

mr. W.L. Valk2

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Weet u waar Willem Bruil gestudeerd heeft en waarover zijn doctoraalscriptie ging? Door Bruil zelf wordt het zorgvuldig verborgen gehouden. Zijn cv op www.rug.nl vermeldt slechts dat hij vanaf 1974 tot en met 1981 rechtsgeleerdheid heeft gestudeerd. Nu dat geloven wij wel. Maar waar? En wie waren zijn leermeesters? Ik besloot het op te zoeken in zijn proefschrift. U weet: elke hoogleraar bezit het ius promovendi en uiteraard is hij, of zij natuurlijk, dan ook zelf gepromoveerd. Ik kwam tot de ontstellende ontdekking dat de bibliotheek van de Hoge Raad der Nederlanden niet beschikt over het proefschrift van de heer D.W. Bruil. Ik heb de bibliothecaris van de Hoge Raad ter verantwoording geroepen. Hij heeft mij verzekerd dat het proefschrift van Bruil het enige juridische proefschrift is dat niet in de bibliotheek van de Hoge Raad aanwezig is. Ik besloot uit te wijken naar www.boekwinkeltjes.nl. Ook daar echter geen exemplaar van het...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Het Tijdschrift voor Agrarisch Recht; Bruil schrijft voor het eerst over de pacht (1983)

3. Intermezzo: de wereld van de pacht in 1983

4. Bruil overziet vijftig jaar pacht en agrarisch recht (1990)

5. De jaren erna; in verwachting van de eenmalige pacht

6. Pacht en suiker (1995)

7. Op naar een regeling van de pacht in het BW

8. Toeslagrechten

9. Nieuwe pachtnormen

10. Vanaf 2008: een gestage stroom van kritische annotaties

11. Een andere constante: visie op nieuwe landbouwkundige ontwikkelingen; de pachtevaluatie

12. Fosfaatrechten

13. Een kwantitatieve benadering

14. Conclusies

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. W.L. Valk2
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/16295

Verder in 2020 nr.7/8

 Hoe verder met de pacht?

Na de evaluatie van de pachtregelgeving en het proces van Spelderholt is het al weer enige tijd rustig rond de pacht. Wel is er nu ook een pachtvisie van LTO. We zouden de draad weer kunnen oppa...

 Ten geleide

Na meer dan 25 jaar is mr. D.W. Bruil teruggetreden als directeur van het Instituut voor Agrarisch Recht. Ter gelegenheid daarvan is door het Instituut op 20 februari 2020 een symposium georganisee...

 Het remissierecht over de grenzen

In het meinummer van dit tijdschrift heb ik verkend welke invloed de coronacrisis op pachtovereenkomsten zou kunnen hebben.[1] Toen kwam ook het remissierecht aan de orde en de ongelukkige bepaling...

 ‘Jullie zijn nog niet van me af’, een gesprek met Willem Bruil

Ter gelegenheid van zijn afscheid als bijzonder hoogleraar agrarisch recht aan de Rijksuniversiteit Groningen en zijn terugtreden als directeur van het Instituut voor Agrarisch Recht gingen wij in ...

 De brede blik van Bruil op de pacht1

Weet u waar Willem Bruil gestudeerd heeft en waarover zijn doctoraalscriptie ging? Door Bruil zelf wordt het zorgvuldig verborgen gehouden. Zijn cv op www.rug.nl vermeldt slechts dat hi...

 De brede blik van Bruil op het agrarisch omgevingsrecht

Wat is de kracht van Willem Bruil? Willem kan als geen ander ingewikkelde materie kort en bondig samenvatten, tegelijkertijd kritisch beschouwen en wel zo scherp dat iedereen het snapt....

 Bruil en mest

2020 is een jubileumjaar. ‘De mestwetgeving’ bestaat namelijk 35 jaar, althans ongeveer en afhankelijk van het uitgangspunt dat men hanteert.[2] In die tijdspanne van 35 jaar is de mest...

 Bruil en de rest

De titel boven deze bijdrage vraagt om een uitleg. Ter gelegenheid van het feit dat Willem Bruil zijn werkzaamheden voor het instituut voor Agrarisch Recht (IAR) ging afbouwen, heeft het IAR enige ...