Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2020 nr. 7/8

Bruil en mest

mr. dr. J.J.J. de Rooij1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

2020 is een jubileumjaar. ‘De mestwetgeving’ bestaat namelijk 35 jaar, althans ongeveer en afhankelijk van het uitgangspunt dat men hanteert.2 In die tijdspanne van 35 jaar is de mestwetgeving talloze keren aangevuld, gewijzigd en op de schop gegaan. Van tamelijk rudimentaire en gefragmenteerde regels heeft zij zich ontwikkeld tot een uiterst gedetailleerd, veelomvattend en technisch hoogstaand stuk wetgeving. De mestwetgeving is, zo kan men stellen, tot wasdom gekomen.

Voor een beter inzicht in de hiervoor genoemde ontwikkeling kun je grofweg 3 periodes onderscheiden:

1985-1995: kinderjaren

1995-2006: pubertijd

2006-heden: volwassenheid

Willem Bruil heeft ondanks deze ontwikkeling, in zeker opzicht zelfs juist dankzij deze ontwikkeling, altijd dezelfde consequente kritiek op de regelgeving gehad. Door de jaren heen is zijn commentaar met name geweest dat er meer oog moest zijn voor vereenvoudiging en samenhang en het vermijde...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Plaats van de mestwetgeving

3. Kindertijd

4. Van kindertijd naar pubertijd

5. Volwassenheid

6. Een rustige oude dag?

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. dr. J.J.J. de Rooij1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/16297

Verder in 2020 nr.7/8

 Hoe verder met de pacht?

Na de evaluatie van de pachtregelgeving en het proces van Spelderholt is het al weer enige tijd rustig rond de pacht. Wel is er nu ook een pachtvisie van LTO. We zouden de draad weer kunnen oppa...

 Ten geleide

Na meer dan 25 jaar is mr. D.W. Bruil teruggetreden als directeur van het Instituut voor Agrarisch Recht. Ter gelegenheid daarvan is door het Instituut op 20 februari 2020 een symposium georganisee...

 Het remissierecht over de grenzen

In het meinummer van dit tijdschrift heb ik verkend welke invloed de coronacrisis op pachtovereenkomsten zou kunnen hebben.[1] Toen kwam ook het remissierecht aan de orde en de ongelukkige bepaling...

 ‘Jullie zijn nog niet van me af’, een gesprek met Willem Bruil

Ter gelegenheid van zijn afscheid als bijzonder hoogleraar agrarisch recht aan de Rijksuniversiteit Groningen en zijn terugtreden als directeur van het Instituut voor Agrarisch Recht gingen wij in ...

 De brede blik van Bruil op de pacht1

Weet u waar Willem Bruil gestudeerd heeft en waarover zijn doctoraalscriptie ging? Door Bruil zelf wordt het zorgvuldig verborgen gehouden. Zijn cv op www.rug.nl vermeldt slechts dat hi...

 De brede blik van Bruil op het agrarisch omgevingsrecht

Wat is de kracht van Willem Bruil? Willem kan als geen ander ingewikkelde materie kort en bondig samenvatten, tegelijkertijd kritisch beschouwen en wel zo scherp dat iedereen het snapt....

 Bruil en mest

2020 is een jubileumjaar. ‘De mestwetgeving’ bestaat namelijk 35 jaar, althans ongeveer en afhankelijk van het uitgangspunt dat men hanteert.[2] In die tijdspanne van 35 jaar is de mest...

 Bruil en de rest

De titel boven deze bijdrage vraagt om een uitleg. Ter gelegenheid van het feit dat Willem Bruil zijn werkzaamheden voor het instituut voor Agrarisch Recht (IAR) ging afbouwen, heeft het IAR enige ...