Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2020 nr. 7/8

Wetgeving, literatuur, rechtspraak

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Pacht

Pachtprijzen

De nieuwe pachtprijzen staan in Stcrt. 2020, nr. 33523. Behalve in de IJsselmeerpolders (+12%) gaan overal de prijzen omlaag (van -1 tot -22%).

Zakelijke rechten

Windmolen

Verbod op bouw windturbine. Inbreuk op eigendomsrecht als daarbij overdraai wordt veroorzaakt op perceel eiser en geen recht van opstal of erfdienstbaarheden zijn gevestigd en is nagelaten de procedure voor het opleggen van een gedoogplicht te bewandelen. Rechtbank Noord-Holland 08-06-2020, ECLI:NL:RBNHO:2020:4184

Erfdienstbaarheid

De uitoefening van de erfdienstbaarheid is onmogelijk geworden door de aanleg van een nevengeul. Vordering tot wijzing van de erfdienstbaarheid ingesteld door het Waterschap en de eigenaar van het dienende erf. Het heersende erf wordt lopende het hoger beroep verkocht. Belang van de voormalig eigenaar van het heersende erf bij reconventionele vorderingen? Instellen reconventionele vorde...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Pacht

Pachtprijzen

Zakelijke rechten

Windmolen

Erfdienstbaarheid

Erfpacht

Ruimtelijke Ordening

Zorgboerderij

Zonnepark

Bestemmingsplan

Grondgebonden

Zacht fruit

Omgevingswet

Landinrichting

Schadevergoeding

Landinrichtingsrente

Beheer landelijk gebied

Stikstof

Bomen

PAS

Wnb-vergunning

Structuurbeleid

Subsidie

Sanering

Marktordening

Vergroeningsbeleid

Schoolfruit

Percelen

Jonge boeren

Betalingsrechten

Randvoorwaardenkorting

Dieren

Nertsen

Varkens

Paard

Vervoer

Diervoeders

Planten

Tarieven

Biociden

Octrooi

Milieurecht

Wet ammoniak en veehouderij

Fosfaatreductieplan

Fosfaatrechten

Gezondheid

Percelen

RAV

Mestbeleid

Vergunning

Brabant

Derogatie

Geurhinder

Fiscaal recht

Overdrachtsbelasting

Energie-investeringsaftrek

Europees agrarisch recht

Landbouwraad

Diversen

Koop

Verzekering

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Wet- en regelgeving
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/16300

Verder in 2020 nr.7/8

 Hoe verder met de pacht?

Na de evaluatie van de pachtregelgeving en het proces van Spelderholt is het al weer enige tijd rustig rond de pacht. Wel is er nu ook een pachtvisie van LTO. We zouden de draad weer kunnen oppa...

 Ten geleide

Na meer dan 25 jaar is mr. D.W. Bruil teruggetreden als directeur van het Instituut voor Agrarisch Recht. Ter gelegenheid daarvan is door het Instituut op 20 februari 2020 een symposium georganisee...

 Het remissierecht over de grenzen

In het meinummer van dit tijdschrift heb ik verkend welke invloed de coronacrisis op pachtovereenkomsten zou kunnen hebben.[1] Toen kwam ook het remissierecht aan de orde en de ongelukkige bepaling...

 ‘Jullie zijn nog niet van me af’, een gesprek met Willem Bruil

Ter gelegenheid van zijn afscheid als bijzonder hoogleraar agrarisch recht aan de Rijksuniversiteit Groningen en zijn terugtreden als directeur van het Instituut voor Agrarisch Recht gingen wij in ...

 De brede blik van Bruil op de pacht1

Weet u waar Willem Bruil gestudeerd heeft en waarover zijn doctoraalscriptie ging? Door Bruil zelf wordt het zorgvuldig verborgen gehouden. Zijn cv op www.rug.nl vermeldt slechts dat hi...

 De brede blik van Bruil op het agrarisch omgevingsrecht

Wat is de kracht van Willem Bruil? Willem kan als geen ander ingewikkelde materie kort en bondig samenvatten, tegelijkertijd kritisch beschouwen en wel zo scherp dat iedereen het snapt....

 Bruil en mest

2020 is een jubileumjaar. ‘De mestwetgeving’ bestaat namelijk 35 jaar, althans ongeveer en afhankelijk van het uitgangspunt dat men hanteert.[2] In die tijdspanne van 35 jaar is de mest...

 Bruil en de rest

De titel boven deze bijdrage vraagt om een uitleg. Ter gelegenheid van het feit dat Willem Bruil zijn werkzaamheden voor het instituut voor Agrarisch Recht (IAR) ging afbouwen, heeft het IAR enige ...