Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2020 nr. 7/8

Ruimtelijke ordening - Hoge Raad, 20 maart 2020, ECLI:NL:HR:2020:484 (Luddeweer-Overschild) (TvAR 2020/8031)

J.W.A. Rheinfeld

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

(mrs. C.A. Streefkerk, M.V. Polak, T.H. Tanja-van den Broek, M.J. Kroeze en H.M. Wattendorff)

Met noot J.W.A. Rheinfeld

Bescherming tegen niet-ingeschreven hypotheek in ruilverkavelingsakte

[Burgerlijk Wetboek art. 3:24, 3:25, 3:26, Landinrichtingswet, art. 160, 208 lid 3, Wet inrichting landelijk gebied, art. 82 lid 3]

Bescherming tegen onvolledigheid openbare registers (3:24 BW). Na ruilverkaveling is bestaand hypotheekrecht op ander, vervangend perceel komen te rusten (zaaksvervanging; art. 160 lid 3 Liw (oud); vgl. art. 60 lid 3 Wilg); inschrijfbaar feit (art. 3:17 BW)? Wordt latere verkrijger te goeder trouw beschermd tegen niet-vermelding bestaande hypotheekrecht in akte van toedeling en achterwege blijven aantekening als bedoeld in art. 208 lid 3 Liw (oud)?

ARREST

In de zaak van

COÖPERATIEVE RABOBANK U.A., als rechtsopvolgster van Coöperatieve Rabobank Noord-Groningen U.A.,

gevestigd te A...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Bescherming tegen niet-ingeschreven hypotheek in ruilverkavelingsakte

2 Uitgangspunten en feiten

3 Beoordeling van het middel in het principale beroep

4 Beoordeling van het middel in het voorwaardelijk incidentele beroep

5 Beslissing

Conclusie

1 Inleiding en samenvatting

2 Feiten en procesverloop

3 Inleidende beschouwingen

4 Bespreking van de klachten in het principaal cassatieberoep

5 Bespreking van de klachten in het voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep

6 Slotsom

7 Conclusie

Noot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
J.W.A. Rheinfeld
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:HR:2020:484
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/16302

Verder in 2020 nr.7/8

 Hoe verder met de pacht?

Na de evaluatie van de pachtregelgeving en het proces van Spelderholt is het al weer enige tijd rustig rond de pacht. Wel is er nu ook een pachtvisie van LTO. We zouden de draad weer kunnen oppa...

 Ten geleide

Na meer dan 25 jaar is mr. D.W. Bruil teruggetreden als directeur van het Instituut voor Agrarisch Recht. Ter gelegenheid daarvan is door het Instituut op 20 februari 2020 een symposium georganisee...

 Het remissierecht over de grenzen

In het meinummer van dit tijdschrift heb ik verkend welke invloed de coronacrisis op pachtovereenkomsten zou kunnen hebben.[1] Toen kwam ook het remissierecht aan de orde en de ongelukkige bepaling...

 ‘Jullie zijn nog niet van me af’, een gesprek met Willem Bruil

Ter gelegenheid van zijn afscheid als bijzonder hoogleraar agrarisch recht aan de Rijksuniversiteit Groningen en zijn terugtreden als directeur van het Instituut voor Agrarisch Recht gingen wij in ...

 De brede blik van Bruil op de pacht1

Weet u waar Willem Bruil gestudeerd heeft en waarover zijn doctoraalscriptie ging? Door Bruil zelf wordt het zorgvuldig verborgen gehouden. Zijn cv op www.rug.nl vermeldt slechts dat hi...

 De brede blik van Bruil op het agrarisch omgevingsrecht

Wat is de kracht van Willem Bruil? Willem kan als geen ander ingewikkelde materie kort en bondig samenvatten, tegelijkertijd kritisch beschouwen en wel zo scherp dat iedereen het snapt....

 Bruil en mest

2020 is een jubileumjaar. ‘De mestwetgeving’ bestaat namelijk 35 jaar, althans ongeveer en afhankelijk van het uitgangspunt dat men hanteert.[2] In die tijdspanne van 35 jaar is de mest...

 Bruil en de rest

De titel boven deze bijdrage vraagt om een uitleg. Ter gelegenheid van het feit dat Willem Bruil zijn werkzaamheden voor het instituut voor Agrarisch Recht (IAR) ging afbouwen, heeft het IAR enige ...