Tijdschrift voor Financieel Recht 2020 nr. 10

Een financiële sector ten dienste van een duurzame economie

prof. dr. D. Schoenmaker1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De overheid en ondernemingen kunnen elkaar versterken in de overgang naar een duurzame economie. Kern is het overstappen van het streven naar economische groei en winst alleen naar het bekijken van economische, sociale en milieuaspecten in samenhang. De financiële sector kan een sturende rol spelen door duurzame ondernemingen en overheden te financieren en tegelijkertijd de financiering van niet-duurzame ondernemingen en overheden af te bouwen.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Rol van de overheid[8]

3. Rol van ondernemingen

4. Rol van de financiële sector[32]

5. Rol van de toezichthouder

6. Slotbeschouwingen

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
prof. dr. D. Schoenmaker1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/16346

Verder in 2020 nr.10

 Voorwoord

It’s not easy bein’ green (…) When green is all there is to be It could make you wonder why, but why wonder? Why wonder, I am green and it’ll do fine, it’s beautif...

 Een financiële sector ten dienste van een duurzame economie

De overheid en ondernemingen kunnen elkaar versterken in de overgang naar een duurzame economie. Kern is het overstappen van het streven naar economische groei en winst alleen naar het bekijken ...

 De wetgever is nú aan zet

Dit betreft de gecorrigeerde versie van het artikel (7-12-2020) Verduurzaming van bedrijven is noodzakelijk én mogelijk. Maar hoe ...

 Duurzaam financieren in het licht van vrijwillige initiatieven en Europese regelgeving

Kan de financiële sector de motor kan zijn achter de energie transitie? De sector neemt veel eigen initiatief op vrijwillige basis en draagt door middel van pilots en consultatiereacties bij aan...

 Duurzaam beleggen in het licht van Europese regelgeving

Een steeds groter deel van het belegd vermogen van institutionele beleggers wordt op een duurzame en verantwoorde wijze belegd. Om dit verder te stimuleren en te faciliteren, is samenhangende Eu...

 De rol van De Nederlandsche Bank als centrale bank en prudentieel toezichthouder bij de green recovery

Ligt de kredietcrisis van ruim tien jaar geleden nog vers in het geheugen en ondervinden wij op dit moment de ernstige economische gevolgen van de Coronacrisis, een volgende crisis lijk...