Tijdschrift voor Financieel Recht

2020 nr. 10

Redactie

Hoofdredactie

mr. W.J. Horsten

Redactie

prof. mr. D. Busch
mr. C.J. Groffen
prof. mr. dr. M. Haentjens
dr. mr. F.M.A. ´t Hart
mr. A.J.A.D. van den Hurk
prof. dr. E.P.M. Joosen
mr. G. Kastelein
mr. R.E. Labeur
mr. S.M.C. Nuijten
mr. R.K. Pijpers

Vaste medewerkers

mr. L. A. van Amsterdam
mr. N. Dekker
mr. M. van Eijck van Heslinga
mr. R.J.C. Goudswaard
mr. drs. A.J. Graafland
mr. E. Kempenaar
mr.T. Klerks
mr. N. van der Meer Mohr
mr. A.A. Pasaribu
mr. W. Pronk
mr. M.C.J. Reuling
mr. C. Russcher
mr. S. Uijldert
mr. T. Waterbolk

Redactiesecretaris(sen)

A-F. van Gemert
mr. D. M. van der Houwen

Inleiding

Voorwoord

prof. mr. drs. M. Haentjens, mr. A.J.A.D. van den Hurk en mr. R.K. Pijpers

It’s not easy bein’ green (…) When green is all there is to be It could make you wonder why, but why wonder? Why wonder, I am green and it’ll do fine, it’s beautiful! And I think it’s what I want to be.[1] De beroemde, groene kikker zong het goed en puntig: ‘Waarom groen?’ is de verkeerde vraag, het gaat erom dat je het wil zijn. Zo stelt ook dit themanummer niet... ...lees meer

Artikel

Een financiële sector ten dienste van een duurzame economie

prof. dr. D. Schoenmaker1

De overheid en ondernemingen kunnen elkaar versterken in de overgang naar een duurzame economie. Kern is het overstappen van het streven naar economische groei en winst alleen naar het bekijken van economische, sociale en milieuaspecten in samenhang. De financiële sector kan een sturende rol spelen door duurzame ondernemingen en overheden te financieren en tegelijkertijd de financiering van niet-duurzame ondernemingen en overheden af te bouwen. abonneren of dit artikel kopen.

De wetgever is nú aan zet

A.P. Koornneef BCom1

Dit betreft de gecorrigeerde versie van het artikel (7-12-2020) Verduurzaming van bedrijven is noodzakelijk én mogelijk. Maar hoe krijg je de bulk van de bedrijven mee? Daarvoor zijn wetten nodig, bepleit Arie Koornneef, directeur van ASN Bank. abonneren of dit artikel kopen.

Duurzaam financieren in het licht van vrijwillige initiatieven en Europese re...

drs. Chr.P. Buijink, mr. M.E. Hazelzet en mr. F.J. Mreijen1

Kan de financiële sector de motor kan zijn achter de energie transitie? De sector neemt veel eigen initiatief op vrijwillige basis en draagt door middel van pilots en consultatiereacties bij aan toekomstige Europese wetgeving. Maar de sector kan het niet alleen. Overheid en toezichthouders moeten heldere kaders stellen waarbinnen klanten samen met banken proactief kunnen acteren. Dit is des te belangrijker geworden net nu de COVID-19 pandemie een kans biedt om duurzame financiering in te zetten voor een groen slim herstel. abonneren of dit artikel kopen.

Duurzaam beleggen in het licht van Europese regelgeving

drs. R. Abma en dr. R.J. Gruijters1

Een steeds groter deel van het belegd vermogen van institutionele beleggers wordt op een duurzame en verantwoorde wijze belegd. Om dit verder te stimuleren en te faciliteren, is samenhangende Europese wetgeving van cruciaal belang. Hoewel de Europese wetgever belangrijke stappen heeft gezet, vraagt de samenhang nog extra aandacht. abonneren of dit artikel kopen.

De rol van De Nederlandsche Bank als centrale bank en prudentieel toezichthou...

prof. mr. drs. F.E.J. Beekhoven van den Boezem en drs. M. Vleeschhouwer1

Ligt de kredietcrisis van ruim tien jaar geleden nog vers in het geheugen en ondervinden wij op dit moment de ernstige economische gevolgen van de Coronacrisis, een volgende crisis lijkt zich alweer aan te dienen: de klimaatcrisis. Zonder snel ingrijpen lijken de verandering van het klimaat en andere milieu gerelateerde ontwikkelingen als het verlies van biodiversiteit, een grote bedreiging te vormen voor de economie in het algemeen en de financiële stabiliteit in het bijzonder. Die bedreigingen laten zich niet stoppen door een tussentijdse pandemie. Gaat ieders aand... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Nieuws

mr. M.P.G. van Eijck van Heslinga, mr. A.A. Pasaribu, mr. M.C.J. Reuling en mr. T.A. Waterbolk

Wet- en regelgeving nationaalMinisterie van FinanciënConsultatie Besluit ter uitvoering van diverse verordeningen inzake grensoverschrijdende distributie en duurzaamheidOp 20 augustus 2020 is het Besluit ter uitvoering van diverse verordeningen inzake grensoverschrijdende distributie en duurzaamheid ter consultatie voorgelegd. Met dit besluit wordt uitvoering gegeven aan de volgende drie verordeningen:Verordening grensoverschrijdende distributie van beleggingsinstellingen en icbe’s (2019/1156); abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentieoverzicht

Jurisprudentie

mr. drs. A.J. Graafland, mr. S.E.P. Uijldert, mr. P.C. Russcher, mr. R.J.C. Goudswaard, mr. E. Kempenaar, mr. N. van der Meer Mohr, mr. T.B. Klerks, mr. N. Dekker en mr. W.M.A. Pronk1

RechtbankenRb. Midden-Nederland20 juli 2020 ECLI:NL:RBMNE:2020:2847 (X / Stichting Investeerders SamenInGeld (de ‘Stichting’))Inzake: hypothecaire geldlening, vervroegde aflossing, boeterente, consument – AG[1]X is timmerman van beroep en houdt meerdere woningen aan die hij verhuurt om vermogen op te bouwen voor zijn pensioen. Voor de financiering van ieder van deze woningen heeft hij drie hypothecaire geldleningen bij de Stichting afgesloten. Deze geldleningen wil X oversluiten naar een nieuwe financier. De Stichting is slechts bereid ... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS