Tijdschrift voor Financieel Recht 2020 nr. 10

Nieuws

mr. M.P.G. van Eijck van Heslinga, mr. A.A. Pasaribu, mr. M.C.J. Reuling en mr. T.A. Waterbolk

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Wet- en regelgeving nationaal

Ministerie van Financiën

Consultatie Besluit ter uitvoering van diverse verordeningen inzake grensoverschrijdende distributie en duurzaamheid

Op 20 augustus 2020 is het Besluit ter uitvoering van diverse verordeningen inzake grensoverschrijdende distributie en duurzaamheid ter consultatie voorgelegd. Met dit besluit wordt uitvoering gegeven aan de volgende drie verordeningen:

  • Verordening grensoverschrijdende distributie van beleggingsinstellingen en icbe’s (2019/1156);
  • Verordening informatieverstrekking over duurzaamheid (2019/2088) (ook wel Transparantieverordening of Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) genoemd); en
  • Verordening kader ter bevordering van duurzame beleggingen (2020/852) (beter bekend als de Taxonomie Verordening).

Het besluit heeft als doel de AFM aan te wijzen als bevoegde autorit...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Wet- en regelgeving nationaal

Ministerie van Financiën

Consultatie Besluit ter uitvoering van diverse verordeningen inzake grensoverschrijdende distributie en duurzaamheid

Overig nationaal

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

AFM start vervolgonderzoek naar transactiemonitoring beleggingsondernemingen en –instellingen

Transparante prijsvorming fixed income- en derivatenmarkt nog onvoldoende

De Nederlandsche Bank

DNBulletins

Nieuwsbrief Verzekeren augustus 2020

Nieuwe UFR-parameters voor pensioenfondsen worden vanaf 1 januari 2021 stapsgewijs ingevoerd

Pensioenfederatie

Pensioenfederatie vraagt aandacht voor impact antiwitwaswetgeving op pensioenfondsen

Position paper over verduurzaming van de financiële sector

COVID-19

Besluit Minister van Financiën om tijdelijk de maximale vergoeding voor consumentenkrediet te verlagen

European developments

European legislation and regulation

Implementing regulation laying down technical information for the calculation of technical provisions and basic own funds in accordance with Solvency II

Corrigendum to BRRD2

European Central Bank (ECB)

ECB publishes report on banks' ICAAP practices

ECB publishes response to the EC's consultation on a new digital finance strategy for Europe / FinTech action plan

European Banking Authority (EBA)

EBA publishes final draft ITS on disclosure and reporting on MREL and TLAC

EBA consults on use of RegTech solutions and ways to support the uptake of RegTech across the EU

EBA consults on guidelines on criteria for use of data inputs and ES risk measure under IMA

EBA publishes response to EC action plan for a comprehensive Union AML/CTF policy

European Securities and Markets Authority (ESMA)

ESMA recommends priority topics in AIFMD review to EC

ESMA confirms that the 2019 guidelines on stress test scenarios under the MMFR will be updated

European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA)

EIOPA delivers draft RTS and ITS and its advice on delegated acts on the PEPP

Single Resolution Board (SRB)

SRB provides operational guidance on bail-in implementation

COVID-19 – European developments

EBA publishes FAQs on the implementation of COVID-19 policies

EBA publishes guidance on impact of CRR adjustments in the context of COVID-19

EBA updates its work programme for 2020 in light of COVID-19 pandemic

International developments

Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)

BCBS publishes consultation for principles on operational resilience

Financial Stability Board (FSB)

FSB publishes key attributes assessment methodology for the insurance sector

Wolfsberg Group

Wolfsberg Group publishes FAQs on source of wealth and source of funds in Private Banking / Wealth Management

Wolfsberg Group publishes statement on developing an effective AML/CTF programme

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
mr. M.P.G. van Eijck van Heslinga, mr. A.A. Pasaribu, mr. M.C.J. Reuling en mr. T.A. Waterbolk
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/16351

Verder in 2020 nr.10

 Voorwoord

It’s not easy bein’ green (…) When green is all there is to be It could make you wonder why, but why wonder? Why wonder, I am green and it’ll do fine, it’s beautif...

 Een financiële sector ten dienste van een duurzame economie

De overheid en ondernemingen kunnen elkaar versterken in de overgang naar een duurzame economie. Kern is het overstappen van het streven naar economische groei en winst alleen naar het bekijken ...

 De wetgever is nú aan zet

Verduurzaming van bedrijven is noodzakelijk én mogelijk. Maar hoe krijg je de bulk van de bedrijven mee? Daarvoor zijn wetten nodig, bepleit Arie Koornneef, directeur van ASN Bank.

 Duurzaam financieren in het licht van vrijwillige initiatieven en Europese regelgeving

Kan de financiële sector de motor kan zijn achter de energie transitie? De sector neemt veel eigen initiatief op vrijwillige basis en draagt door middel van pilots en consultatiereacties bij aan...

 Duurzaam beleggen in het licht van Europese regelgeving

Een steeds groter deel van het belegd vermogen van institutionele beleggers wordt op een duurzame en verantwoorde wijze belegd. Om dit verder te stimuleren en te faciliteren, is samenhangende Eu...

 De rol van De Nederlandsche Bank als centrale bank en prudentieel toezichthouder bij de green recovery

Ligt de kredietcrisis van ruim tien jaar geleden nog vers in het geheugen en ondervinden wij op dit moment de ernstige economische gevolgen van de Coronacrisis, een volgende crisis lijk...