Tijdschrift voor Financieel Recht 2020 nr. 10

Jurisprudentie

mr. drs. A.J. Graafland, mr. S.E.P. Uijldert, mr. P.C. Russcher, mr. R.J.C. Goudswaard, mr. E. Kempenaar, mr. N. van der Meer Mohr, mr. T.B. Klerks, mr. N. Dekker en mr. W.M.A. Pronk1

Rechtbanken

Rb. Midden-Nederland

20 juli 2020

ECLI:NL:RBMNE:2020:2847

(X / Stichting Investeerders SamenInGeld (de ‘Stichting’))

Inzake: hypothecaire geldlening, vervroegde aflossing, boeterente, consument – AG1

X is timmerman van beroep en houdt meerdere woningen aan die hij verhuurt om vermogen op te bouwen voor zijn pensioen. Voor de financiering van ieder van deze woningen heeft hij drie hypothecaire geldleningen bij de Stichting afgesloten. Deze geldleningen wil X oversluiten naar een nieuwe financier. De Stichting is slechts bereid haar medewerking te verlenen aan de doorhaling van de hypotheekinschrijvingen in de openbare registers als X – naast de uitstaande bedragen – ook de contractuele boeterente voldoet, omdat de aflossing enkele weken eerder zal plaatsvinden dan is overeengekomen. Voor de drie hypothecaire leningen brengt de Stichting een boeterente van circa EUR 14.000 in rekening en per lening een bedrag van EUR 350...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Rechtbanken

Rb. Midden-Nederland

20 juli 2020

ECLI:NL:RBMNE:2020:2847

(X / Stichting Investeerders SamenInGeld (de ‘Stichting’))

Inzake: hypothecaire geldlening, vervroegde aflossing, boeterente, consument – AG[1]

Rechtbank Overijssel

28 juli 2020

ECLI:NL:RBOVE:2020:2511

(International Card Services B.V. (‘ICS’) / gedaagde)

Inzake: kredietzaak – SU

Rb. Midden-Nederland

31 juli 2020

ECLI:NL:RBMNE:2020:2993

(Eiser / ABN AMRO Hypotheken Groep B.V. (‘ABN AMRO’)

Inzake: executiegeschil hypotheek – CR

Rechtbank Rotterdam

30 juli 2020

ECLI:NL:RBROT:2020:7050

(Eiseressen 1 en 2 / De Nederlandsche Bank N.V. (‘DNB’))

Inzake: intrekking vergunning trustkantoor, doorhaling registratie vrijgestelde betaaldienstverlener, betrouwbaarheid enig bestuurder/aandeelhouder, gebruik door DNB van informatie verkregen van het OM en de Belastingdienst – WP

Gerechtshoven

Gerechtshof Amsterdam

7 april 2020

ECLI:NL:GHAMS:2020:1267

(KvR c.s. / ING Bank N.V.)

Inzake: opslagverhogingen en rentevisie – ND

Gerechtshof Amsterdam

7 juli 2020

ECLI:NL:GHAMS:2020:1984

(Appellant / ING Bank N.V. (‘ING’)

Inzake: verwerking persoonsgegevens door bank, registratie in intern verwijzingsregister, geen strijd met Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen of Algemene Verordening Gegevensbescherming – NMM

Gerechtshof Den Haag

28 juli 2020

ECLI:NL:GHDHA:2020:1366

(Appellant / Coöperatieve Rabobank U.A. (‘Rabobank’)

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

4 augustus 2020

ECLI:NL:GHARL:2020:6182

(Appellanten / V.O.F. BOS Financiële Diensten en vennoten)

Inzake: informatieplicht hypotheekadviseur – RG

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentieoverzicht
Auteurs
mr. drs. A.J. Graafland, mr. S.E.P. Uijldert, mr. P.C. Russcher, mr. R.J.C. Goudswaard, mr. E. Kempenaar, mr. N. van der Meer Mohr, mr. T.B. Klerks, mr. N. Dekker en mr. W.M.A. Pronk1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/16352

Verder in 2020 nr.10

 Voorwoord

It’s not easy bein’ green (…) When green is all there is to be It could make you wonder why, but why wonder? Why wonder, I am green and it’ll do fine, it’s beautif...

 Een financiële sector ten dienste van een duurzame economie

De overheid en ondernemingen kunnen elkaar versterken in de overgang naar een duurzame economie. Kern is het overstappen van het streven naar economische groei en winst alleen naar het bekijken ...

 De wetgever is nú aan zet

Verduurzaming van bedrijven is noodzakelijk én mogelijk. Maar hoe krijg je de bulk van de bedrijven mee? Daarvoor zijn wetten nodig, bepleit Arie Koornneef, directeur van ASN Bank.

 Duurzaam financieren in het licht van vrijwillige initiatieven en Europese regelgeving

Kan de financiële sector de motor kan zijn achter de energie transitie? De sector neemt veel eigen initiatief op vrijwillige basis en draagt door middel van pilots en consultatiereacties bij aan...

 Duurzaam beleggen in het licht van Europese regelgeving

Een steeds groter deel van het belegd vermogen van institutionele beleggers wordt op een duurzame en verantwoorde wijze belegd. Om dit verder te stimuleren en te faciliteren, is samenhangende Eu...

 De rol van De Nederlandsche Bank als centrale bank en prudentieel toezichthouder bij de green recovery

Ligt de kredietcrisis van ruim tien jaar geleden nog vers in het geheugen en ondervinden wij op dit moment de ernstige economische gevolgen van de Coronacrisis, een volgende crisis lijk...