Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2020 nr. 5

De contractuele exploitatieplicht van de huurder en de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid: enkele recente gevallen uit de rechtspraak

mr. M.J. Terstegge1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Een huurovereenkomst voor bedrijfsruimte is voor verhuurders niet altijd een rustig bezit. Met name niet als de huurder de bedrijfsruimte voortijdig wil verlaten waardoor de verhuurder wordt geconfronteerd met aanstaande leegstand. De verhuurder zal in een dergelijk geval proberen via de rechter het voortgezet gebruik van de bedrijfsruimte door de huurder af te dwingen. Meestal op grond van een in de huurovereenkomst opgenomen bepaling die de huurder verplicht tot gebruik van het gehuurde. De contractuele exploitatieplicht. Veelal zal de huurder zich tegen de vordering tot nakoming van de exploitatieplicht verweren met een beroep op de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid van art. 6:248 lid 2 BW. In dit artikel wordt een aantal recente uitspraken besproken waarin de rechter moest oordelen over de vraag of de huurder door de verhuurder kon worden gehouden aan zijn contractuele exploitatieplicht en de huurder zich verweerde met een beroep op de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid. Ter inleiding op de bespreking van die uitspraken wordt de exploitatieplicht van de huurder eerst in de juridische context geplaatst.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. De exploitatieplicht: wet en overeenkomst

2. De afdwingbaarheid van de contractuele exploitatieplicht

3. De beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid (art. 6:248 lid 2 BW)

4. Recente rechtspraak

4.1. Blokker

4.2. Hudson’s Bay

Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. M.J. Terstegge1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/16369

Verder in 2020 nr.5

 Voorwoord

Toen ik het voorwoord voor het vorige nummer van dit tijdschrift schreef, waren er nog maar drie uitspraken in kort geding beschikbaar over de vraag of de coronamaatregelen een gebrek opleveren. De...

 De contractuele exploitatieplicht van de huurder en de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid: enkele recente gevallen uit de rechtspraak

Een huurovereenkomst voor bedrijfsruimte is voor verhuurders niet altijd een rustig bezit. Met name niet als de huurder de bedrijfsruimte voortijdig wil verlaten waardoor de verhuurder wordt gec...

 Termijn instellen beëindigingsvordering bij opzegging van 290-bedrijfsruimte; knelpunt in de praktijk

In dit artikel wordt de opzegging van huurovereenkomsten voor 290-bedrijfsruimte nog eens kort onder de loep genomen, waarbij stil wordt gestaan bij de beëindigingsvordering van art. 7:295 BW. D...

 De schadeloosstelling van artikel 7:309 BW nader belicht

In deze bijdrage belichten wij een huurrechtelijk wetsartikel dat in de praktijk relatief weinig en relatief weinig succesvol wordt gebruikt, maar dat grote gevolgen kan hebben als het artikel v...