Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2020 nr. 5

De schadeloosstelling van artikel 7:309 BW nader belicht

mr. V.G.J. Boumans en mr. M.C. Elshof1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In deze bijdrage belichten wij een huurrechtelijk wetsartikel dat in de praktijk relatief weinig en relatief weinig succesvol wordt gebruikt, maar dat grote gevolgen kan hebben als het artikel van toepassing is: art. 7:309 BW. Een artikel waarbij het van belang is om – voor een juiste beoordeling – ook de wetshistorische achtergronden te kennen, omdat de tekst van art. 7:309 BW zonder die achtergrond valse hoop kan geven aan de huurder. Art. 7:309 BW geeft de huurder van bedrijfsruimte de mogelijkheid om een volledige schadevergoeding (aldus: een schadeloosstelling) te vorderen van de opvolgend verhuurder als de huurovereenkomst door opzegging eindigt met het oog op afbraak van het gehuurde vanwege de uitvoering van werken in het algemeen belang. Daarmee heeft de wetgever een bescherming van de huurder beoogd in die gevallen waarin sprake is van een minnelijke overdracht van het gehuurde in het kader van een voorgenomen onteigening.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. De geschiedenis van art. 7:309 BW

3. De Onteigeningswet

4. De (wetshistorische) achtergrond van art. 7:309 BW

5. De criteria van art. 7:309 BW

5.1. Van toepassing op verhuur van ‘bedrijfs’ruimte

5.2. De opvolgend verhuurder

5.3. Opzegging met oog op afbraak van het gehuurde

5.4. Werken in het algemeen belang

6. De schadeloosstelling van art. 7:309 BW

6.1. Schadeloosstelling

6.2. Schadebeperkingsplicht voor de huurder

6.3. Soorten schadeposten

7. Samenvatting en Conclusie

7.1. Samenvattend

7.2. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. V.G.J. Boumans en mr. M.C. Elshof1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/16371

Verder in 2020 nr.5

 Voorwoord

Toen ik het voorwoord voor het vorige nummer van dit tijdschrift schreef, waren er nog maar drie uitspraken in kort geding beschikbaar over de vraag of de coronamaatregelen een gebrek opleveren. De...

 De contractuele exploitatieplicht van de huurder en de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid: enkele recente gevallen uit de rechtspraak

Een huurovereenkomst voor bedrijfsruimte is voor verhuurders niet altijd een rustig bezit. Met name niet als de huurder de bedrijfsruimte voortijdig wil verlaten waardoor de verhuurder wordt gec...

 Termijn instellen beëindigingsvordering bij opzegging van 290-bedrijfsruimte; knelpunt in de praktijk

In dit artikel wordt de opzegging van huurovereenkomsten voor 290-bedrijfsruimte nog eens kort onder de loep genomen, waarbij stil wordt gestaan bij de beëindigingsvordering van art. 7:295 BW. D...

 De schadeloosstelling van artikel 7:309 BW nader belicht

In deze bijdrage belichten wij een huurrechtelijk wetsartikel dat in de praktijk relatief weinig en relatief weinig succesvol wordt gebruikt, maar dat grote gevolgen kan hebben als het artikel v...