Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2020 nr. 5

Hof Den Haag , 31 maart 2020 , ECLI:NL:GHDHA:2020:992 (TvHB 2020/17)

K. Keij

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Met noot van K. Keij

Samenvatting

Boete, matiging, rechtsverwerking, schadevergoeding, wettelijke (handels)rente, verrekening

De door de verhuurder gevorderde achterstallige huurpenningen, boete en schadevergoeding worden deels toegewezen. De boete wordt cumulatief berekend. Wel matigt het hof de boete substantieel (van € 13.500,- tot € 1.500,-) vanwege een wanverhouding tussen de boete en de huurachterstand en een wanverhouding tussen de boete en de werkelijke schade. Over de huurachterstand is geen wettelijke (handels)rente verschuldigd, nu niet is afgeweken van art. 6:92 lid 2 BW. Voorts oordeelt het hof dat de verhuurder (stilzwijgend) heeft ingestemd met verrekening van de huur met de waarborgsom door de huurder.

Gerechtshof

[appellant],

gevestigd te [woonplaats 1],

appellant,

advocaat: mr. L.C. Blok te Zoetermeer,

tegen

[geïntimeerde],

geïntimeerde,

advocaat: mr. J.J....

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Samenvatting

Boete, matiging, rechtsverwerking, schadevergoeding, wettelijke (handels)rente, verrekening

Gerechtshof

Feiten

De vorderingen in hoger beroep

Beoordeling van het hoger beroep

Beslissing

Commentaar

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
K. Keij
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:GHDHA:2020:992
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/16372

Verder in 2020 nr.5

 Voorwoord

Toen ik het voorwoord voor het vorige nummer van dit tijdschrift schreef, waren er nog maar drie uitspraken in kort geding beschikbaar over de vraag of de coronamaatregelen een gebrek opleveren. De...

 De contractuele exploitatieplicht van de huurder en de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid: enkele recente gevallen uit de rechtspraak

Een huurovereenkomst voor bedrijfsruimte is voor verhuurders niet altijd een rustig bezit. Met name niet als de huurder de bedrijfsruimte voortijdig wil verlaten waardoor de verhuurder wordt gec...

 Termijn instellen beëindigingsvordering bij opzegging van 290-bedrijfsruimte; knelpunt in de praktijk

In dit artikel wordt de opzegging van huurovereenkomsten voor 290-bedrijfsruimte nog eens kort onder de loep genomen, waarbij stil wordt gestaan bij de beëindigingsvordering van art. 7:295 BW. D...

 De schadeloosstelling van artikel 7:309 BW nader belicht

In deze bijdrage belichten wij een huurrechtelijk wetsartikel dat in de praktijk relatief weinig en relatief weinig succesvol wordt gebruikt, maar dat grote gevolgen kan hebben als het artikel v...