Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2020 nr. 5

Hof Den Haag , 9 juni 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:980 Security Services B.V. / Intercontinental Estate B.V. (TvHB 2020/18)

M.E. Hinskens-van Neck

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Met noot van M.E. Hinskens-van Neck

Samenvatting

Totstandkoming, beëindiging, huur van bedrijfsruimte, schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid, schadevergoeding

De verhuurder en de huurder maken in een bespreking afspraken over de oplevering van het gehuurde en de financiële afwikkeling vanwege de beëindiging van de huurrelatie. Zo moet de huurder aan de verhuurder € 27.505,72 betalen. Van de zijde van de huurder was de (indirect) bestuurder verhinderd om bij de bespreking aanwezig te zijn. Uitsluitend de office-manager was aanwezig. De kantonrechter heeft geoordeeld dat verhuurder erop mocht vertrouwen dat de office-manager bevoegd was om (ook financiële) afspraken te maken en dat de huurder het bedrag van € 27.505,72 aan de verhuurder moet voldoen. In hoger beroep vordert de huurder vernietiging van het bestreden vonnis en komt onder meer op tegen het oordeel dat de verhuurder erop mocht vertrouwen dat de office-manager bevoegd wa...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Samenvatting

Totstandkoming, beëindiging, huur van bedrijfsruimte, schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid, schadevergoeding

Gerechtshof

2 Feiten

De vordering in eerste aanleg en de vorderingen in hoger beroep

Beoordeling in het principaal appel

Beoordeling in het incidenteel appel

Conclusie en afronding

Beslissing

Commentaar

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
M.E. Hinskens-van Neck
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:GHDHA:2020:980
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/16373

Verder in 2020 nr.5

 Voorwoord

Toen ik het voorwoord voor het vorige nummer van dit tijdschrift schreef, waren er nog maar drie uitspraken in kort geding beschikbaar over de vraag of de coronamaatregelen een gebrek opleveren. De...

 De contractuele exploitatieplicht van de huurder en de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid: enkele recente gevallen uit de rechtspraak

Een huurovereenkomst voor bedrijfsruimte is voor verhuurders niet altijd een rustig bezit. Met name niet als de huurder de bedrijfsruimte voortijdig wil verlaten waardoor de verhuurder wordt gec...

 Termijn instellen beëindigingsvordering bij opzegging van 290-bedrijfsruimte; knelpunt in de praktijk

In dit artikel wordt de opzegging van huurovereenkomsten voor 290-bedrijfsruimte nog eens kort onder de loep genomen, waarbij stil wordt gestaan bij de beëindigingsvordering van art. 7:295 BW. D...

 De schadeloosstelling van artikel 7:309 BW nader belicht

In deze bijdrage belichten wij een huurrechtelijk wetsartikel dat in de praktijk relatief weinig en relatief weinig succesvol wordt gebruikt, maar dat grote gevolgen kan hebben als het artikel v...