Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2020 nr. 5

Hof Den Haag, 4 augustus 2020 Gemeente Den Haag / Rieff Den Haag B.V., ECLI:NL:GHDHA:2020:1358 Security Services B.V. / Intercontinental Estate B.V. (TvHB 2020/19)

E.H.M. Swaneveld

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Met noot van E.H.M. Swaneveld

Samenvatting

Voortzetting huurovereenkomst, huurbetalingsverplichting, beëindiging

Tussen verhuurder en huurder bestaan twee huurovereenkomsten voor bepaalde tijd betreffende onroerende zaken. Partijen treden met elkaar in onderhandeling over verlenging van deze huurovereenkomsten tegen nieuwe voorwaarden, waaronder een fors hogere huurprijs. Partijen bereiken geen overeenstemming. Huurder zet na afloop van de bepaalde duur het gebruik van de onroerende zaken voort. Het hof oordeelt dat de huurovereenkomsten zijn verlengd op basis van art. 7:230 BW en wel voor onbepaalde tijd en tegen dezelfde voorwaarden (met een huurprijs van slechts € 1,- per jaar). De huurovereenkomsten zijn eerst geëindigd na rechtsgeldige opzegging door verhuurder. Na deze einddatum is huurder aan verhuurder een vergoeding verschuldigd op grond van art. 7:225 BW, gelijk aan de laatst geldende (lage) huurprijs.

Gerechtshof

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Samenvatting

Voortzetting huurovereenkomst, huurbetalingsverplichting, beëindiging

Gerechtshof

Beslissing

Commentaar

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
E.H.M. Swaneveld
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:GHDHA:2020:1358
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/16374

Verder in 2020 nr.5

 Voorwoord

Toen ik het voorwoord voor het vorige nummer van dit tijdschrift schreef, waren er nog maar drie uitspraken in kort geding beschikbaar over de vraag of de coronamaatregelen een gebrek opleveren. De...

 De contractuele exploitatieplicht van de huurder en de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid: enkele recente gevallen uit de rechtspraak

Een huurovereenkomst voor bedrijfsruimte is voor verhuurders niet altijd een rustig bezit. Met name niet als de huurder de bedrijfsruimte voortijdig wil verlaten waardoor de verhuurder wordt gec...

 Termijn instellen beëindigingsvordering bij opzegging van 290-bedrijfsruimte; knelpunt in de praktijk

In dit artikel wordt de opzegging van huurovereenkomsten voor 290-bedrijfsruimte nog eens kort onder de loep genomen, waarbij stil wordt gestaan bij de beëindigingsvordering van art. 7:295 BW. D...

 De schadeloosstelling van artikel 7:309 BW nader belicht

In deze bijdrage belichten wij een huurrechtelijk wetsartikel dat in de praktijk relatief weinig en relatief weinig succesvol wordt gebruikt, maar dat grote gevolgen kan hebben als het artikel v...