Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2020 nr. 5

Kantonrechter Amsterdam, 19 maart 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:1753 (…). (TvHB 2020/20)

C. Otte

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Dit vonnis is gewezen door mr. I.H.J. Konings, (…).

Commentaar

In deze uitspraak staat de vraag centraal of de oorspronkelijke dan wel de rechtsopvolgend verhuurder gehouden is om, in geval van een eigendomsoverdracht van het gehuurde gedurende de huurovereenkomst, achteraf gezien teveel betaalde huurpenningen, die dateren van vóór de eigendomsoverdracht, aan de huurder terug te betalen. Deze vraag dringt zich in dit geval op als gevolg van een verlaging van de aanvangshuurprijs door de huurcommissie met betrekking tot een gehuurde woonruimte.74 Het antwoord op die vraag is echter ook relevant voor huurovereenkomsten met betrekking tot een art. 7:290 BW- of een art. 7:230a BW-bedrijfsruimte, bijvoorbeeld voor het geval er, rondom een eigendomsoverdracht van het gehuurde gedurende de duur van een huurovereenkomst, een (al dan niet contractueel overeengekomen) (markt)huurprijsherziening75 plaatsvindt (die tot een huurverlaging leidt) of indien er sprake is van een...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Commentaar

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
C. Otte
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBAMS:2020:1753
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/16375

Verder in 2020 nr.5

 Voorwoord

Toen ik het voorwoord voor het vorige nummer van dit tijdschrift schreef, waren er nog maar drie uitspraken in kort geding beschikbaar over de vraag of de coronamaatregelen een gebrek opleveren. De...

 De contractuele exploitatieplicht van de huurder en de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid: enkele recente gevallen uit de rechtspraak

Een huurovereenkomst voor bedrijfsruimte is voor verhuurders niet altijd een rustig bezit. Met name niet als de huurder de bedrijfsruimte voortijdig wil verlaten waardoor de verhuurder wordt gec...

 Termijn instellen beëindigingsvordering bij opzegging van 290-bedrijfsruimte; knelpunt in de praktijk

In dit artikel wordt de opzegging van huurovereenkomsten voor 290-bedrijfsruimte nog eens kort onder de loep genomen, waarbij stil wordt gestaan bij de beëindigingsvordering van art. 7:295 BW. D...

 De schadeloosstelling van artikel 7:309 BW nader belicht

In deze bijdrage belichten wij een huurrechtelijk wetsartikel dat in de praktijk relatief weinig en relatief weinig succesvol wordt gebruikt, maar dat grote gevolgen kan hebben als het artikel v...