Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2020 nr. 5

Jurisprudentieoverzicht

mr. J.M. Winter-Bossink en mr. N. Amiel

Onder redactie van mr. J.M. Winter-Bossink en mr. N. Amiel,
met dank aan C. de Groot

Hoge Raad

106. Hoge Raad 12 juni 2020, ECLI:NL:HR:2020:1040 (beëindiging, gebruik gehuurde niet conform bestemming) (mr. A.W. Jongbloed)

De Hoge Raad verwerpt de cassatieklachten op grond van art. 81 RO. Het betrof een huurovereenkomst ter zake van middenstandswinkelruimte. De verhuurder vorderde ontbinding van de overeenkomst en ontruiming van het gehuurde op grond van schending van de bestemmingsbepaling. Het hof wees, in tegenstelling tot de kantonrechter, de vorderingen toe, omdat de huurder in het gehuurde geen souvenirs verkocht maar verdovende middelen, hetgeen strijd oplevert met de bestemmingsbepaling. In cassatie wordt tevergeefs geklaagd over een onjuiste toepassing van de Haviltex-maatstaf, het ten onrechte passeren van stellingen van de huurder, miskenning van de omvang van de rechtsstrijd in appel, miskenning van (de rechtsregels ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Hoge Raad

Gerechtshof

Rechtbank

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentieoverzicht
Auteurs
mr. J.M. Winter-Bossink en mr. N. Amiel
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/16376

Verder in 2020 nr.5

 Voorwoord

Toen ik het voorwoord voor het vorige nummer van dit tijdschrift schreef, waren er nog maar drie uitspraken in kort geding beschikbaar over de vraag of de coronamaatregelen een gebrek opleveren. De...

 De contractuele exploitatieplicht van de huurder en de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid: enkele recente gevallen uit de rechtspraak

Een huurovereenkomst voor bedrijfsruimte is voor verhuurders niet altijd een rustig bezit. Met name niet als de huurder de bedrijfsruimte voortijdig wil verlaten waardoor de verhuurder wordt gec...

 Termijn instellen beëindigingsvordering bij opzegging van 290-bedrijfsruimte; knelpunt in de praktijk

In dit artikel wordt de opzegging van huurovereenkomsten voor 290-bedrijfsruimte nog eens kort onder de loep genomen, waarbij stil wordt gestaan bij de beëindigingsvordering van art. 7:295 BW. D...

 De schadeloosstelling van artikel 7:309 BW nader belicht

In deze bijdrage belichten wij een huurrechtelijk wetsartikel dat in de praktijk relatief weinig en relatief weinig succesvol wordt gebruikt, maar dat grote gevolgen kan hebben als het artikel v...