Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2020 nr. 10

Argumenten voor de samenhang van productierechten met pachtovereenkomsten

mr. W.L. Valk1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Voor het eerst in 1988, in het arrest Pasman/Lippinkhof I,2 werd door de pachtkamer van het gerechtshof aangenomen dat een productierecht, namelijk melkquotum, met een pachtovereenkomst samenhing. Dat is dus nu meer dan dertig jaar geleden. Na het melkquotum kwamen in de pachtrechtspraak diverse andere productierechten langs: suikerquotum, mestproductierechten, dierrechten en fosfaatrechten. Ik meen dat het na zoveel jaren goed is om deze rechtspraak te evalueren. Dat doe ik door de vraag centraal te stellen op grond van welke argumenten samenhang tussen productierechten en de pachtovereenkomst is aangenomen en die argumenten te vergelijken en te bespreken. Die argumenten voor samenhang zijn niet steeds dezelfde geweest, wat gedeeltelijk maar niet geheel door onderlinge verschillen tussen de diverse productierechten wordt verklaard. Ik zal bij wijze van contrast ook kort stilstaan bij de inkomenssubsidierechten (toeslagrechten en...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Probleemstelling

3. Pluriformiteit van argumenten en juridische grondslag

Band tussen productierecht en bedrijfsmiddel

5. Invloed van het productierecht op de waarde van het verpachte

6. Het productierecht is mede dankzij de terbeschikkingstelling van het verpachte ontstaan

7. Van grondslag en argumenten naar regels met betrekking tot samenhang

8. Inkomenssubsidierechten: waarom hangen niet ook die samen met de pachtovereenkomst?

9. Evaluatie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. W.L. Valk1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/16379

Verder in 2020 nr.10

 Doelen en middelen

In de bibliotheek van het Instituut voor Agrarisch Recht was het Handboek natuurdoeltypen vele jaren lang het allerdikste boek. De tweede, geheel herziene editie uit 2001 telde maar liefst 832 pagi...

 Argumenten voor de samenhang van productierechten met pachtovereenkomsten

Voor het eerst in 1988, in het arrest Pasman/Lippinkhof I,[2] werd door de pachtkamer van het gerechtshof aangenomen dat een productierecht, namelijk melkquotum, met een pachtovereenkom...

 De fiscale liquidatie van de agrarische onderneming

1. Actualiteit en afbakeningDe schaalvergroting in de land- en tuinbouw is feitelijk al vele jaren gaande.[1] Inherent daaraan neemt het aantal agrarische ondernemingen al jaren af. Toch is beëindi...