Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2020 nr. 10

De fiscale liquidatie van de agrarische onderneming

mr. A. Verduijn RB

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

1. Actualiteit en afbakening

De schaalvergroting in de land- en tuinbouw is feitelijk al vele jaren gaande.1 Inherent daaraan neemt het aantal agrarische ondernemingen al jaren af. Toch is beëindiging van het agrarisch bedrijf weer een bijzonder actueel thema. De recente ontwikkelingen rondom fosfaat- en stikstofreductie zijn daar voor een belangrijk deel debet aan. Zo worden het meest recent varkenshouders aangemoedigd gebruik te maken van de Saneringsregeling varkenshouderij. De melkveehouders lijken te gaan volgen.

Politiek en maatschappelijk ligt in het verlengde daarvan de discussie over de bestemming en het lot van vrijkomende agrarische gebouwen en gronden.2

Ook vanuit de fiscaliteit is de agrarische bedrijfsbeëindiging een bijzonder onderwerp. Niet alleen wordt er in de sector veel ‘gestaakt’ ten opzichte van andere sectoren, maar ook zijn de fiscale belangen die met bedrijfsbeëindiging zijn gemoeid, vanwege het kapitaalsintensieve karakter van vee...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Actualiteit en afbakening

2. De bronvraag

3. Vermogensetikettering en tijdstip van winstneming

Stakingswinst

5. Doorschuiving van stakingswinst

6. Slot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. A. Verduijn RB
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/16380

Verder in 2020 nr.10

 Doelen en middelen

In de bibliotheek van het Instituut voor Agrarisch Recht was het Handboek natuurdoeltypen vele jaren lang het allerdikste boek. De tweede, geheel herziene editie uit 2001 telde maar liefst 832 pagi...

 Argumenten voor de samenhang van productierechten met pachtovereenkomsten

Voor het eerst in 1988, in het arrest Pasman/Lippinkhof I,[2] werd door de pachtkamer van het gerechtshof aangenomen dat een productierecht, namelijk melkquotum, met een pachtovereenkom...

 De fiscale liquidatie van de agrarische onderneming

1. Actualiteit en afbakeningDe schaalvergroting in de land- en tuinbouw is feitelijk al vele jaren gaande.[1] Inherent daaraan neemt het aantal agrarische ondernemingen al jaren af. Toch is beëindi...