Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2020 nr. 10

Aankondigingen

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

PAS en Fosfaatrechten

(Herhaling cursus 30 september 2020)

Twee belangrijke ontwikkelingen houden de agrarische sector bezig: het stelsel van fosfaatrechten en de stikstofproblematiek. Beide onderwerpen komen aan de orde in deze actuele cursusmiddag, waarmee u weer helemaal op de hoogte raakt van de stand van zaken en de valkuilen die er nog liggen.

Datum en plaats

Dinsdag 17 november 2020, Van der Valk Hotel
Vianen-Utrecht, Prins Bernhardstraat 75 te Vianen

Doelgroep

De cursusmiddag is bestemd voor advocaten, adviseurs, overheid en rentmeesters, die te maken hebben met agrarische bedrijven en vergunningverlening.

Docenten

mr. D.W. (Willem) Bruil, Instituut voor Agrarisch Recht

Willem werkt bij het Instituut voor Agrarisch Recht en houdt zich bezig met alle aspecten van dit rechtsgebied.

mr. F.H. (Franca) Damen, Damen Legal te Drunen

Fran...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Datum en plaats

Doelgroep

Docenten

PROGRAMMA

Deelname en kosten

Studiepunten

Informatie en aanmelding

Doelgroep

Versnipperd grondgebruik

Datum

Inleiders

Programma

Deelname en kosten

Studiepunten

Informatie en aanmelden

Doelgroep

Inhoud

Datum en locatie

Inleiders

Programma

Inleiders

Deelname, kosten en korting

Studiepunten

Informatie en aanmelden

Datum en locatie

Docent

PROGRAMMA

Docent

Deelname en kosten

Studiepunten

Informatie en aanmelding

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/16382

Verder in 2020 nr.10

 Doelen en middelen

In de bibliotheek van het Instituut voor Agrarisch Recht was het Handboek natuurdoeltypen vele jaren lang het allerdikste boek. De tweede, geheel herziene editie uit 2001 telde maar liefst 832 pagi...

 Argumenten voor de samenhang van productierechten met pachtovereenkomsten

Voor het eerst in 1988, in het arrest Pasman/Lippinkhof I,[2] werd door de pachtkamer van het gerechtshof aangenomen dat een productierecht, namelijk melkquotum, met een pachtovereenkom...

 De fiscale liquidatie van de agrarische onderneming

1. Actualiteit en afbakeningDe schaalvergroting in de land- en tuinbouw is feitelijk al vele jaren gaande.[1] Inherent daaraan neemt het aantal agrarische ondernemingen al jaren af. Toch is beëindi...