Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2020 nr. 10

Zakelijke rechten - Hoge Raad, 3 juli 2020, ECLI:NL:HR:2020:1226 (X c.s./Gemeente Heerlen) (TvAR 2020/8034)

mrs. G. Snijders, C.H. Sieburgh en H.M. Wattendorff

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

(mrs. G. Snijders, C.H. Sieburgh en H.M. Wattendorff)

Met redactionele aantekening

Onteigening. Schadeloosstelling.

[Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, art. 233 lid 1; Onteigeningswet, art. 54t lid 3; Wet op de rechterlijke organisatie, art. 81 lid 1]

Onteigening: voorschot hoger dan schadeloosstelling, geen specifieke vordering voor veroordeling tot terugbetaling, betaling wettelijke rente en uitvoerbaar bij voorraadverklaring vereist.

ARREST

In de zaak van

1. [eiser 1] ,

wonende te [woonplaats] ,

2. [eiseres 2] ,

wonende te [woonplaats] ,

3. [eiser 3] ,

wonende te [woonplaats] ,

4. [eiseres 4] N.V.,

gevestigd te [vestigingsplaats] ,

EISERS tot cassatie,

Eisers sub 1 en 2 hierna gezamenlijk: [eisers 1 en 2] ,

Eiser sub 3 hierna: [eiser 3] ,

Eisers tot cassatie 1 t/m 4 hierna gezamenlijk: [eisers] ,

advo...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Met redactionele aantekening

Onteigening. Schadeloosstelling.

1. Procesverloop

2. Uitgangspunten

3 Beoordeling van het middel

4 Beslissing

Conclusie

1 Inleiding en samenvatting

2 Feiten en procesverloop

3 De samenstelling van het procesdossier

4 Bespreking van het cassatiemiddel

5 Conclusie

Redactionele aantekening

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mrs. G. Snijders, C.H. Sieburgh en H.M. Wattendorff
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:HR:2020:1226
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/16383

Verder in 2020 nr.10

 Doelen en middelen

In de bibliotheek van het Instituut voor Agrarisch Recht was het Handboek natuurdoeltypen vele jaren lang het allerdikste boek. De tweede, geheel herziene editie uit 2001 telde maar liefst 832 pagi...

 Argumenten voor de samenhang van productierechten met pachtovereenkomsten

Voor het eerst in 1988, in het arrest Pasman/Lippinkhof I,[2] werd door de pachtkamer van het gerechtshof aangenomen dat een productierecht, namelijk melkquotum, met een pachtovereenkom...

 De fiscale liquidatie van de agrarische onderneming

1. Actualiteit en afbakeningDe schaalvergroting in de land- en tuinbouw is feitelijk al vele jaren gaande.[1] Inherent daaraan neemt het aantal agrarische ondernemingen al jaren af. Toch is beëindi...