TAC Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context 2020 nr. 4

Double Blind Peer Review De gedifferentieerde basisbaan

mr. dr. A. Eleveld1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

1. Brede steun voor de basisbaan

In nationaal politieke kringen is de basisbaan het nieuwe buzzwoord. Het idee van de basisbaan en daaraan verwante voorstellen zijn met name door de gezaghebbende rapporten van de Commissie Borstlap en de WRR stevig op de politieke agenda gezet.2 Bovendien lanceerde minister Koolmees van SZW ten tijde van de afronding van dit artikel het (onuitgewerkte) plan van coronabanen, een soort tijdelijke basisbaan voor tekortsectoren zoals onderwijs en gezondheidszorg.3

Er zijn diverse redenen voor de toenemende populariteit van de basisbaan.4 Zo wordt tegemoetgekomen aan de (eveneens breed gedeelde) wens om uitkeringsgerechtigden te activeren. Basisbaanwerknemers ontvangen immers niet, zoals bij het basisinkomen, zomaar gratis geld, maar leveren een op loon gewaardeerde prestatie. De basisbaan geeft bovendien een antwoord op falend re-integratiebeleid5 dat door partijen van verschillende politieke kleur op een voor hen herkenbare...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Brede steun voor de basisbaan

2. Wat is een basisbaan?

3. Sociale grondrechten

4. Toepassing op de basisbaan

4.1. Effectuering van het recht op arbeid

4.2. Effectuering van gelijk loon

5. Basisbaan binnen de kaders van grondrechten

5.1. Uitgangspunten

5.2. Aard van de overeenkomst en werkingssfeer

6. Vier typen basisbanen

6.1. Inspraak en toezicht

6.2. Betaalbaar, rechtvaardig en toekomstbestendig sociaal beleid

7. Aanvullende regelingen, samenwerking en mensenrechtenproof proefdraaien

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. dr. A. Eleveld1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Double Blind Peer Review Double Blind Peer Review
Van dit artikel is de wetenschappelijke kwaliteit vastgesteld in een double-blind peer review.
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TAC/16428

Verder in 2020 nr.4

 Alles moet anders?

Het leek zo´n rustig jaar te worden. Er zou een ontslaggrond bijkomen, maar die zou niet meer zijn dan een puntje op de i van de Wwz. De ambtenaren zouden worden genormaliseerd, maar dat zou eigenl...

 De gedifferentieerde basisbaan

1. Brede steun voor de basisbaan In nationaal politieke kringen is de basisbaan het nieuwe buzzwoord. Het idee van de basisbaan en daaraan verwante voorstellen zijn met name door de gezaghebbende ...

 Arbeidsrecht in nood: coronacrisis en de arbeidsrechter

In 2014 verscheen het 144e NJV-preadvies met als centraal thema ‘Crises, rampen en recht’. In de daarin opgenomen bijdrage van Hartlief staat de rol en de betekenis van he...

 De NOW: enkele subsidierechtelijke aspecten van de noodmaatregel

Om de economische gevolgen van de coronacrisis te beperken, heeft de regering sinds maart 2020 een aantal financiële steunmaatregelen in het leven geroepen, waaronder de Tijdelijke nood...

 De Nederlandse arbeidsrechtelijk gerelateerde COVID-19 maatregelen in rechtsvergelijkend perspectief

Wereldwijd heeft de COVID-19 pandemie de economie stilgelegd met vooralsnog ongekende en onbekende gevolgen voor de economie.[2] Veel bedrijven hebben hun deuren moeten sluiten, vaak ...

 Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering in de praktijk

De corona-situatie is voor de meeste bestuurders een uitdagende tijd, en niet altijd op eenzelfde wijze. Zo zal de bestuurder van PostNL zich op dit moment afvragen hoe hij de grote toe...