TAC Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context 2020 nr. 4

De NOW: enkele subsidierechtelijke aspecten van de noodmaatregel

mr. J.R. van Angeren en mr. S. Putting1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Om de economische gevolgen van de coronacrisis te beperken, heeft de regering sinds maart 2020 een aantal financiële steunmaatregelen in het leven geroepen, waaronder de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (hierna: NOW). Met de NOW worden werkgevers gecompenseerd in de loonkosten van werknemers. Dit gebeurt door middel van een subsidie, waarbij subsidieverplichtingen worden opgelegd die werkgevers beperken in hun bedrijfsvoering. De NOW is van een eerste tranche in de eerste regeling (hierna: NOW-1), uitgebreid naar een tweede tranche in de tweede regeling (hierna: NOW-2) en een derde, vierde en vijfde tranche in de derde regeling (hierna: NOW-3).2 De noodmaatregel omvat aldus een omvangrijk pakket van drie aparte subsidieregelingen met vijf tranches, ook wel subsidieperiodes genoemd.

Omdat de NOW is gericht op werkgevers en ziet op een tegemoetkoming in de loonkosten van werknemers, is het verleidelijk om te denken d...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Wat is een subsidie?

3. Gevolgen voor tegemoetkoming als subsidie in de zin van de Awb

4. De verschillende subsidiebeschikkingen van de NOW

5. De subsidieverplichtingen

5.1. Mogelijkheid opleggen subsidieverplichtingen

5.2. Gevolgen niet naleven subsidieverplichtingen

6. Het lager vaststellen van het subsidiebedrag

6.1. Discretionaire bevoegdheid UWV

6.2. Vaste kortingspercentages

6.3. Geen boete bij niet nakomen activiteiten of verplichtingen

7. Intrekken van de subsidievaststelling

8. Tot slot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. J.R. van Angeren en mr. S. Putting1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TAC/16430

Verder in 2020 nr.4

 Alles moet anders?

Het leek zo´n rustig jaar te worden. Er zou een ontslaggrond bijkomen, maar die zou niet meer zijn dan een puntje op de i van de Wwz. De ambtenaren zouden worden genormaliseerd, maar dat zou eigenl...

 De gedifferentieerde basisbaan

1. Brede steun voor de basisbaan In nationaal politieke kringen is de basisbaan het nieuwe buzzwoord. Het idee van de basisbaan en daaraan verwante voorstellen zijn met name door de gezaghebbende ...

 Arbeidsrecht in nood: coronacrisis en de arbeidsrechter

In 2014 verscheen het 144e NJV-preadvies met als centraal thema ‘Crises, rampen en recht’. In de daarin opgenomen bijdrage van Hartlief staat de rol en de betekenis van he...

 De NOW: enkele subsidierechtelijke aspecten van de noodmaatregel

Om de economische gevolgen van de coronacrisis te beperken, heeft de regering sinds maart 2020 een aantal financiële steunmaatregelen in het leven geroepen, waaronder de Tijdelijke nood...

 De Nederlandse arbeidsrechtelijk gerelateerde COVID-19 maatregelen in rechtsvergelijkend perspectief

Wereldwijd heeft de COVID-19 pandemie de economie stilgelegd met vooralsnog ongekende en onbekende gevolgen voor de economie.[2] Veel bedrijven hebben hun deuren moeten sluiten, vaak ...

 Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering in de praktijk

De corona-situatie is voor de meeste bestuurders een uitdagende tijd, en niet altijd op eenzelfde wijze. Zo zal de bestuurder van PostNL zich op dit moment afvragen hoe hij de grote toe...