TAC Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context 2020 nr. 4

De Nederlandse arbeidsrechtelijk gerelateerde COVID-19 maatregelen in rechtsvergelijkend perspectief

dr. mr. B.P. ter Haar1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Wereldwijd heeft de COVID-19 pandemie de economie stilgelegd met vooralsnog ongekende en onbekende gevolgen voor de economie.2 Veel bedrijven hebben hun deuren moeten sluiten, vaak op last van de overheid ter voorkoming van verdere verspreiding van COVID-19, soms omdat de productieketen op een of meerdere plekken is verstoord omdat elders de productie stil is gelegd.3 Ter ondersteuning van bedrijven en ter opvang van inkomensverlies bij werkenden hebben regeringen allerlei steunmaatregelen getroffen. Zo ook Nederland, met als bekendste (en wellicht ook belangrijkste) maatregelen het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (hierna: NOW), de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (hierna: Tozo), de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (hierna: TOFA), de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (hierna: TOGS) en de Tegemoetkoming Vaste Lasten (hierna: TVL).4 Als gevolg van al dan niet door de overheid gedw...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Beleidskader van de Internationale Arbeidsorganisatie

Methode van coderen

4. Resultaat en analyse van de codering

4.1. Nadere toelichting wijze van coderen

4.2. Resultaten van de codering en analytische vergelijking op hoofdlijnen

5. Punten van discussie

5.1. Personele reikwijdte van de maatregelen

5.2. Moeten werknemers ook iets bijdragen/afstaan

Arbeidsomstandigheden en -voorwaarden van zorgverleners en werkgeversaansprakelijkheid

5.4. Telewerken/thuiswerken

6. Afsluitende opmerking

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
dr. mr. B.P. ter Haar1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TAC/16431

Verder in 2020 nr.4

 Alles moet anders?

Het leek zo´n rustig jaar te worden. Er zou een ontslaggrond bijkomen, maar die zou niet meer zijn dan een puntje op de i van de Wwz. De ambtenaren zouden worden genormaliseerd, maar dat zou eigenl...

 De gedifferentieerde basisbaan

1. Brede steun voor de basisbaan In nationaal politieke kringen is de basisbaan het nieuwe buzzwoord. Het idee van de basisbaan en daaraan verwante voorstellen zijn met name door de gezaghebbende ...

 Arbeidsrecht in nood: coronacrisis en de arbeidsrechter

In 2014 verscheen het 144e NJV-preadvies met als centraal thema ‘Crises, rampen en recht’. In de daarin opgenomen bijdrage van Hartlief staat de rol en de betekenis van he...

 De NOW: enkele subsidierechtelijke aspecten van de noodmaatregel

Om de economische gevolgen van de coronacrisis te beperken, heeft de regering sinds maart 2020 een aantal financiële steunmaatregelen in het leven geroepen, waaronder de Tijdelijke nood...

 De Nederlandse arbeidsrechtelijk gerelateerde COVID-19 maatregelen in rechtsvergelijkend perspectief

Wereldwijd heeft de COVID-19 pandemie de economie stilgelegd met vooralsnog ongekende en onbekende gevolgen voor de economie.[2] Veel bedrijven hebben hun deuren moeten sluiten, vaak ...

 Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering in de praktijk

De corona-situatie is voor de meeste bestuurders een uitdagende tijd, en niet altijd op eenzelfde wijze. Zo zal de bestuurder van PostNL zich op dit moment afvragen hoe hij de grote toe...