TAC

Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context

2020 nr. 4

Redactie

Hoofdredactie

mr. drs. A.M. Helstone

Redactie

mr. dr. J.H. Bennaars
prof. mr. dr. J.H. Even
mr. dr. Nuna Zekic
mr. S. Sikkink
prof. dr. O.P. van Vliet
mr. dr. H.H. Voogsgeerd
mr. A. Zwanenburg

Vaste medewerkers

mr. F. Dekker
mr. R.A.A. Duk
mr. K. Janssens
mr. A.L. Mertens
mr. drs. E.H.A. Schram
mr.dr. J.P.H. Zwemmer

Redactiesecretaris(sen)

mr. M. Diepenbach

Artikel

Alles moet anders?

prof. mr. B. Barentsen1

Het leek zo´n rustig jaar te worden. Er zou een ontslaggrond bijkomen, maar die zou niet meer zijn dan een puntje op de i van de Wwz. De ambtenaren zouden worden genormaliseerd, maar dat zou eigenlijk ook niet zo gek veel verschil maken. Diverse commissies zouden aanbevelingen gaan doen om het verschil tussen vast en flex en zzp en werknemer te verkleinen, maar dat was ook weer niet 100% nieuw en baanbrekend. En natuurlijk moeten we recht doen aan die plannen. Het mantra dat flex minder flex moet worden en vast minder vast is al zo oud als de weg naar Rome, maar de manier waarop de ... abonneren of dit artikel kopen.

De gedifferentieerde basisbaanDouble Blind Peer Review

mr. dr. A. Eleveld1

1. Brede steun voor de basisbaan In nationaal politieke kringen is de basisbaan het nieuwe buzzwoord. Het idee van de basisbaan en daaraan verwante voorstellen zijn met name door de gezaghebbende rapporten van de Commissie Borstlap en de WRR stevig op de politieke agenda gezet.[2] Bovendien lanceerde minister Koolmees van SZW ten tijde van de afronding van dit artikel het (onuitgewerkte) plan van coronabanen, een soort tijdelijke basisbaan voor tekortsectoren zoals onderwijs en gezondheidszorg.[3] Er zijn diverse redenen voor de toenemende populariteit van de basisbaan.... abonneren of dit artikel kopen.

Arbeidsrecht in nood: coronacrisis en de arbeidsrechter

prof. mr. A.R. Houweling1

In 2014 verscheen het 144e NJV-preadvies met als centraal thema ‘Crises, rampen en recht’. In de daarin opgenomen bijdrage van Hartlief staat de rol en de betekenis van het privaatrecht, meer in het bijzonder het aansprakelijkheidsrecht, in tijden van crises en rampen centraal. Hartlief neemt ons mee langs allerlei gebeurtenissen die we liever niet hadden gekend. Denk aan de overstromingen in de jaren ’93/’94, de aardbeving te Roermond in 1992, de legionella-uitbraak in Bovenkarspel in 1999, de vuurwerkramp i... abonneren of dit artikel kopen.

De NOW: enkele subsidierechtelijke aspecten van de noodmaatregel

mr. J.R. van Angeren en mr. S. Putting1

Om de economische gevolgen van de coronacrisis te beperken, heeft de regering sinds maart 2020 een aantal financiële steunmaatregelen in het leven geroepen, waaronder de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (hierna: NOW). Met de NOW worden werkgevers gecompenseerd in de loonkosten van werknemers. Dit gebeurt door middel van een subsidie, waarbij subsidieverplichtingen worden opgelegd die werkgevers beperken in hun bedrijfsvoering. De NOW is van een eerste tranche in de eerste regeling (hierna: NOW-1), uitgebreid naar een tweede tranch... abonneren of dit artikel kopen.

De Nederlandse arbeidsrechtelijk gerelateerde COVID-19 maatregelen in rechtsv...

dr. mr. B.P. ter Haar1

Wereldwijd heeft de COVID-19 pandemie de economie stilgelegd met vooralsnog ongekende en onbekende gevolgen voor de economie.[2] Veel bedrijven hebben hun deuren moeten sluiten, vaak op last van de overheid ter voorkoming van verdere verspreiding van COVID-19, soms omdat de productieketen op een of meerdere plekken is verstoord omdat elders de productie stil is gelegd.[3] Ter ondersteuning van bedrijven en ter opvang van inkomensverlies bij werkenden hebben regeringen allerlei steunmaatregelen getroffen. Zo ook Nederland, met als bekendste (en wellicht ook belangri... abonneren of dit artikel kopen.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering in de praktijk

mr. P.F. Doornik1

De corona-situatie is voor de meeste bestuurders een uitdagende tijd, en niet altijd op eenzelfde wijze. Zo zal de bestuurder van PostNL zich op dit moment afvragen hoe hij de grote toestroom van pakketten op tijd bezorgd krijgt. De bestuurder van KLM daarentegen maakt zich vast (grote) zorgen of en wanneer er weer voldoende werk gaat komen en wat dit betekent voor het voortbestaan van onze nationale trots. Zeker bij de bedrijven waar het nu even minder goed gaat, zal het bij menig bestuurder wellicht eens door het hoofd schieten of hij voldoende verzekerd is tegen b... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Annotatie - De beschikking Turistik Hava ( ECLI:NL:HR:2020:958 ) - Internati...

prof. mr. J.H. Even1

In zijn beschikking van 29 mei 2020 vernietigt de Hoge Raad de uitspraak van het gerechtshof Amsterdam inzake Turistik Hava Tasimacilik (Turistik Hava).[2] De Hoge Raad oordeelt over het toepassen van de zogenoemde exceptieclausule van art. 8 lid 4 Rome I[3] in een zaak die zich afspeelt in de internationale luchtvaartsector. De beschikking van de Hoge Raad is niet revolutionair. De context - internationaal privaatrecht toegepast op arbeidszaken in het internationale vervoer - is echter complex en in ontwikkeling.[4] De uitspraak van het... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS