TAC Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context 2020 nr. 4

Annotatie - De beschikking Turistik Hava ( ECLI:NL:HR:2020:958 ) - Internationaal privaatrecht en arbeidsovereenkomsten in het internationale vervoer: een kwestie van nauwgezet wikken, wegen en motiveren

prof. mr. J.H. Even1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In zijn beschikking van 29 mei 2020 vernietigt de Hoge Raad de uitspraak van het gerechtshof Amsterdam inzake Turistik Hava Tasimacilik (Turistik Hava).2 De Hoge Raad oordeelt over het toepassen van de zogenoemde exceptieclausule van art. 8 lid 4 Rome I3 in een zaak die zich afspeelt in de internationale luchtvaartsector. De beschikking van de Hoge Raad is niet revolutionair. De context - internationaal privaatrecht toegepast op arbeidszaken in het internationale vervoer - is echter complex en in ontwikkeling.4 De uitspraak van het hof had volgens mij niet alleen op het gecasseerde onderdeel beter gemotiveerd kunnen worden. Ook onderwerpen die in cassatie niet aan bod zijn gekomen hadden mijns inziens beter toegelicht kunnen worden. Reden om dieper in de zaak te duiken en de onderwerpen rechtsmacht en toepasselijk recht nader te analyseren, met een nadruk, gegeven de beschikking van de Hoge Raad, op de exceptieclausule. Mij...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. De regels in het kort

3. De zaak

3.1. Rechtsmacht

3.2. Toepasselijk recht

3.3. Cassatie

4. Analyse - rechtsmacht

4.1. Een arbeidsovereenkomst?

4.2. Bevoegde rechter op grond van de hoofdregels

4.3. Uitzondering vanwege forumkeuze?

5. Analyse - toepasselijk recht

5.1. Een arbeidsovereenkomst?

5.2. Recht van toepassing op grond van de hoofregels

5.3. De exceptieclausule

6. Slotbeschouwing

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
prof. mr. J.H. Even1
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:HR:2020:958
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TAC/16433

Verder in 2020 nr.4

 Alles moet anders?

Het leek zo´n rustig jaar te worden. Er zou een ontslaggrond bijkomen, maar die zou niet meer zijn dan een puntje op de i van de Wwz. De ambtenaren zouden worden genormaliseerd, maar dat zou eigenl...

 De gedifferentieerde basisbaan

1. Brede steun voor de basisbaan In nationaal politieke kringen is de basisbaan het nieuwe buzzwoord. Het idee van de basisbaan en daaraan verwante voorstellen zijn met name door de gezaghebbende ...

 Arbeidsrecht in nood: coronacrisis en de arbeidsrechter

In 2014 verscheen het 144e NJV-preadvies met als centraal thema ‘Crises, rampen en recht’. In de daarin opgenomen bijdrage van Hartlief staat de rol en de betekenis van he...

 De NOW: enkele subsidierechtelijke aspecten van de noodmaatregel

Om de economische gevolgen van de coronacrisis te beperken, heeft de regering sinds maart 2020 een aantal financiële steunmaatregelen in het leven geroepen, waaronder de Tijdelijke nood...

 De Nederlandse arbeidsrechtelijk gerelateerde COVID-19 maatregelen in rechtsvergelijkend perspectief

Wereldwijd heeft de COVID-19 pandemie de economie stilgelegd met vooralsnog ongekende en onbekende gevolgen voor de economie.[2] Veel bedrijven hebben hun deuren moeten sluiten, vaak ...

 Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering in de praktijk

De corona-situatie is voor de meeste bestuurders een uitdagende tijd, en niet altijd op eenzelfde wijze. Zo zal de bestuurder van PostNL zich op dit moment afvragen hoe hij de grote toe...