Tijdschrift voor Curatoren 2020 nr. 5/6

Executie vernietigbaar ex artikel 47 Fw(?)

mr. R. Wijn1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Art. 47 Fw bepaalt dat voldoening door de schuldenaar van een opeisbare schuld door de curator kan worden vernietigd, indien wordt aangetoond, hetzij dat de schuldeiser wist dat het faillissement van zijn schuldenaar reeds was aangevraagd, hetzij dat deze het gevolg was van overleg tussen schuldenaar en schuldeiser met de bedoeling om de schuldeiser boven de andere schuldeisers te begunstigen. De vraag laat zich stellen of art. 47 Fw ook van toepassing is indien de schuldeiser voldoening heeft verkregen middels het treffen van executiemaatregelen, terwijl hij wist dat het faillissement van zijn schuldenaar was aangevraagd.

Als de formulering van art. 47 Fw strikt wordt gevolgd, kan de curator art. 47 Fw niet tegen de executerende schuldeiser in stelling brengen. Bij executie oefent de schuldeiser immers een eigen verhaalsrecht uit, waarbij de schuldenaar geen rol vervult. Anders gezegd; er is geen sprake van voldoening door de schul...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Rechtbank Amsterdam

3. Rechtbank Oost-Brabant

4. Parlementaire geschiedenis

4.1. Conclusies

4.2. Bewuste formulering art. 47 Fw(?)

4.3. Interpretaties

4.4. Nadere onduidelijkheden

4.5. Conclusies

5. Hoge Raad

5.1. Conclusies

6. Slot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. R. Wijn1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCu/16434

Verder in 2020 nr.5/6

 Executie vernietigbaar ex artikel 47 Fw(?)

Art. 47 Fw bepaalt dat voldoening door de schuldenaar van een opeisbare schuld door de curator kan worden vernietigd, indien wordt aangetoond, hetzij dat de schuldeiser wist dat het fai...

 Uitdeling een aanbod? Onzin!

Regelmatig is te horen dat een uitdelingslijst een aanbod aan de crediteuren is, dat zij geacht worden stilzwijgend te hebben aanvaard als (ieder van hen) niet tijdig in verzet is gekom...

 Het wetsvoorstel Tijdelijke voorziening betalingsuitstel COVID-19: een overzicht

1. Introductie‘Alleen samen krijgen we corona onder controle’. Dit adagium krijgt binnenkort ook een wettelijke basis in het insolventierecht met het wetsvoorstel Tijdelijke voorziening betalingsui...