Tijdschrift voor Curatoren 2020 nr. 5/6

Uitdeling een aanbod? Onzin!

mr. J. Wind1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Regelmatig is te horen dat een uitdelingslijst een aanbod aan de crediteuren is, dat zij geacht worden stilzwijgend te hebben aanvaard als (ieder van hen) niet tijdig in verzet is gekomen. En daarom zou de curator de ‘vrijheid’ hebben de uitkeringen op de uitdelingslijst geheel naar eigen inzicht vast te stellen, met goedkeuring van de rechter-commissaris.

Die mening is niet zelden gebaseerd op wat Wessels schrijft: ‘De uitdelingslijst kan gekarakteriseerd worden als een aanbod om vorderingen af te wikkelen op een wijze als in de lijst aangegeven. Indien een schuldeiser zich hiertegen niet verzet, reguleert art. 192 [Fw] zijn stilzwijgende aanvaarding.’2 Uit dit citaat is de hierboven bedoelde ‘vrijheid’ niet af te leiden en dat betoogt Wessels ook nergens (anders).

Naar mijn mening is een uitdelingslijst de resultante van handelingen die de curator juist geen, althans zeer weinig, beleidsv...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Het liquide maken van het actief

3. De vorderingen van de faillissementsschuldeisers

4. De uitdelingslijst

5. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. J. Wind1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCu/16436

Verder in 2020 nr.5/6

 Executie vernietigbaar ex artikel 47 Fw(?)

Art. 47 Fw bepaalt dat voldoening door de schuldenaar van een opeisbare schuld door de curator kan worden vernietigd, indien wordt aangetoond, hetzij dat de schuldeiser wist dat het fai...

 Uitdeling een aanbod? Onzin!

Regelmatig is te horen dat een uitdelingslijst een aanbod aan de crediteuren is, dat zij geacht worden stilzwijgend te hebben aanvaard als (ieder van hen) niet tijdig in verzet is gekom...

 Het wetsvoorstel Tijdelijke voorziening betalingsuitstel COVID-19: een overzicht

1. Introductie‘Alleen samen krijgen we corona onder controle’. Dit adagium krijgt binnenkort ook een wettelijke basis in het insolventierecht met het wetsvoorstel Tijdelijke voorziening betalingsui...