Tijdschrift voor Curatoren 2020 nr. 5/6

Het wetsvoorstel Tijdelijke voorziening betalingsuitstel COVID-19: een overzicht

mr. D. Beunk en mr. W.P.IJ. Overgoor1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

1. Introductie

‘Alleen samen krijgen we corona onder controle’. Dit adagium krijgt binnenkort ook een wettelijke basis in het insolventierecht met het wetsvoorstel Tijdelijke voorziening betalingsuitstel COVID-19 (de ‘Tijdelijke Betalingsuitstelwet’).2 Het wetsvoorstel maakt het mogelijk voor een rechtbank op verzoek van de schuldenaar de behandeling van een faillissementsverzoek aan te houden, de executie (of opeising) van goederen te schorsen of gelegde beslagen op te heffen. Op deze wijze kan een schuldenaar tijdelijke betalingsuitstel worden verleend jegens één of meerdere schuldeisers.

Het wetsvoorstel ziet op schuldenaren die een onderneming drijven3 en die als gevolg van de uitbraak van het coronavirus of de beperkende maatregelen in tijdelijke liquiditeitsproblemen zijn komen te verkeren.4 Het wetsvoorstel is niet van toepassing wanneer de Belastingdienst jegens een schuldenaar faillissement aanvraagt of overgaat tot verhaalsacties.5 Diens positie v...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Introductie

2. Doel

2.1. Achtergrond

3. Aanhouding van faillissementsaanvraag

3.1. De vereisten

3.2. De gevolgen van toewijzing

3.3. Verdere mogelijke beperkingen

3.4. Bescherming geboden aan de aanvrager

4. Schorsing van executie van zekerheidsrechten en opheffing van beslaglegging

4.1. De vereisten

4.2. De gevolgen van toewijzing

4.3. Bescherming aan de schuldeiser

5. Overige aspecten

5.1. Afwijkingen art. 47 en 54 Faillissementswet

5.2. IPR

5.3. Vervaldatum

6. Slot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. D. Beunk en mr. W.P.IJ. Overgoor1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCu/16438

Verder in 2020 nr.5/6

 Executie vernietigbaar ex artikel 47 Fw(?)

Art. 47 Fw bepaalt dat voldoening door de schuldenaar van een opeisbare schuld door de curator kan worden vernietigd, indien wordt aangetoond, hetzij dat de schuldeiser wist dat het fai...

 Uitdeling een aanbod? Onzin!

Regelmatig is te horen dat een uitdelingslijst een aanbod aan de crediteuren is, dat zij geacht worden stilzwijgend te hebben aanvaard als (ieder van hen) niet tijdig in verzet is gekom...

 Het wetsvoorstel Tijdelijke voorziening betalingsuitstel COVID-19: een overzicht

1. Introductie‘Alleen samen krijgen we corona onder controle’. Dit adagium krijgt binnenkort ook een wettelijke basis in het insolventierecht met het wetsvoorstel Tijdelijke voorziening betalingsui...