Tijdschrift voor Curatoren 2020 nr. 5/6

Annotatie bij Rechtbank Noord-Nederland d.d. 20 juli 2020, ECLI:NL:RBNNE:2020:2578

mr. L. Krieckaert1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

1. Inleiding. De uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland gaat over termijnstelling ex art. 58 lid 1 Fw door een curator aan een hypotheekhouder. Aan de orde komt onder meer de vraag of de separatistenpositie van de hypotheekhouder (van rechtswege) verloren gaat met het verstrijken van die termijn, of pas na opeising van de zaken door de curator. De rechtbank oordeelt het eerste. Daarmee is deze uitspraak een welkome aanvulling op de bestaande rechtspraak over art. 58 Fw. In deze annotatie richt ik mij vooral op de achtergrond van die vraag.

2. Feiten. In het faillissement van een besloten vennootschap heeft een maatschap een vordering van circa EUR 59.000,- op de gefailleerde, verzekerd door een eerste recht van hypotheek op een aantal percelen grond. De maatschap heeft de curator verzocht deze percelen voor haar te verkopen tegen een boedelbijdrage van EUR 3.000,-. De curator heeft geantwoord dat hij een boedelbi...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mr. L. Krieckaert1
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBNNE:2020:2578
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCu/16435

Verder in 2020 nr.5/6

 Executie vernietigbaar ex artikel 47 Fw(?)

Art. 47 Fw bepaalt dat voldoening door de schuldenaar van een opeisbare schuld door de curator kan worden vernietigd, indien wordt aangetoond, hetzij dat de schuldeiser wist dat het fai...

 Uitdeling een aanbod? Onzin!

Regelmatig is te horen dat een uitdelingslijst een aanbod aan de crediteuren is, dat zij geacht worden stilzwijgend te hebben aanvaard als (ieder van hen) niet tijdig in verzet is gekom...

 Het wetsvoorstel Tijdelijke voorziening betalingsuitstel COVID-19: een overzicht

1. Introductie‘Alleen samen krijgen we corona onder controle’. Dit adagium krijgt binnenkort ook een wettelijke basis in het insolventierecht met het wetsvoorstel Tijdelijke voorziening betalingsui...