Tijdschrift voor Curatoren 2020 nr. 5/6

Annotatie bij Hoge Raad 13 november 2020, ECLI:NL:HR:2020:1785 en Hoge Raad 13 november 2020, ECLI:NL:HR:2020:1786

mr. K. van Overloop1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Op 13 november 2020 wees de Hoge Raad naar aanleiding van een arrest van het hof te Amsterdam drie arresten verband houdende met het faillissement van Zalco. De twee hieronder (grotendeels gelijkluidende) besproken arresten zien op de vraag of het gestolde aluminium na datum faillissement is nagetrokken ex art. 3:4 lid 2 BW. Het derde arrest ziet op art. 58 Fw en de aansprakelijkheid van de curatoren en wordt hier niet besproken.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Zalco

3. Vonnis rechtbank

4. Oordeel gerechtshof

5. Conclusie A-G

6. Oordeel Hoge Raad

7. Commentaar

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mr. K. van Overloop1
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:HR:2020:1785
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCu/16437

Verder in 2020 nr.5/6

 Executie vernietigbaar ex artikel 47 Fw(?)

Art. 47 Fw bepaalt dat voldoening door de schuldenaar van een opeisbare schuld door de curator kan worden vernietigd, indien wordt aangetoond, hetzij dat de schuldeiser wist dat het fai...

 Uitdeling een aanbod? Onzin!

Regelmatig is te horen dat een uitdelingslijst een aanbod aan de crediteuren is, dat zij geacht worden stilzwijgend te hebben aanvaard als (ieder van hen) niet tijdig in verzet is gekom...

 Het wetsvoorstel Tijdelijke voorziening betalingsuitstel COVID-19: een overzicht

1. Introductie‘Alleen samen krijgen we corona onder controle’. Dit adagium krijgt binnenkort ook een wettelijke basis in het insolventierecht met het wetsvoorstel Tijdelijke voorziening betalingsui...