Tijdschrift voor Curatoren 2020 nr. 5/6

Kroniek corona(insolventie)recht

mr. M.C. van Genugten1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Corona en insolventie horen bij elkaar als boter en brood. Plotseling teruglopende omzetten, verminderde liquiditeit en slechte prognoses zijn de realiteit voor een groot aantal ondernemingen. Een stormvloed aan faillissementsprocedures is vooralsnog uitgebleven door uitgebreide steunmaatregelen. Het aantal uitgesproken faillissementen van januari tot en met november 2020 is zelfs 14% lager dan in diezelfde periode in 2019.[2] Dit geeft uiteraard geen garanties voor de toekomst. Hoewel de coronacrisis nog vers is zodat bodemprocedures erover nog niet doorlopen zijn, is het interessant de balans op te maken van dit jaar verschenen rechtspraak die samenhangt met de gevolgen van de coronacrisis voor ondernemingen. De rechtspraak en regelgeving die worden behandeld, zijn wat versnipperd over het insolventierecht, ondernemingsrecht, vastgoed-/huurrecht en verbintenissenrecht. De WHOA, die al in de maak was maar onder druk van de coronacrisis versneld wordt ingevoerd, wordt buiten beschouwing gelaten.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Procedure tot faillietverklaring

2. Wetgeving omtrent faillietverklaring: Tijdelijke Betalingsuitstelwet

3. De insolvente huurder. Recht op huurkorting?

3.1. Concerngarantie

3.2. Rol overheidssubsidie huurkosten

3.3. Verbintenissen- en ondernemingsrecht

4. Diversen

5. Afsluiting

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Kroniek
Auteurs
mr. M.C. van Genugten1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCu/16439

Verder in 2020 nr.5/6

 Executie vernietigbaar ex artikel 47 Fw(?)

Art. 47 Fw bepaalt dat voldoening door de schuldenaar van een opeisbare schuld door de curator kan worden vernietigd, indien wordt aangetoond, hetzij dat de schuldeiser wist dat het fai...

 Uitdeling een aanbod? Onzin!

Regelmatig is te horen dat een uitdelingslijst een aanbod aan de crediteuren is, dat zij geacht worden stilzwijgend te hebben aanvaard als (ieder van hen) niet tijdig in verzet is gekom...

 Het wetsvoorstel Tijdelijke voorziening betalingsuitstel COVID-19: een overzicht

1. Introductie‘Alleen samen krijgen we corona onder controle’. Dit adagium krijgt binnenkort ook een wettelijke basis in het insolventierecht met het wetsvoorstel Tijdelijke voorziening betalingsui...