Tijdschrift voor Curatoren 2020 nr. 5/6

Overzicht rechtspraak september t/m november 2020

mr. J. Wind

Rechtbank Overijssel 9 september 2020,
ECLI:NL:RBOVE:2020:3161

De curator in het faillissement van X BV stelt de bestuurder ex art. 2:248 BW aansprakelijk voor het boedeltekort omdat die de administratieplicht heeft geschonden. Hij heeft geen fysieke administratie aangetroffen noch is hem toegang verleend tot de online administratie. Daarnaast heeft hij o.m. geconstateerd dat er sprake is van grote contante opnames waarvoor geen administratieve verantwoording bestaat.

Het verweer van de bestuurder is, naast een onvoldoende betwisting van de door de curator gestelde feiten, dat hij gedurende zijn gehele bestuursperiode zelf geen toegang had tot de (online) administratie. Uit dat verweer blijkt, aldus de rechtbank, dat de bestuurder de op hem rustende verplichting om voor een deugdelijke administratie te zorgen niet heeft nageleefd. Nu de bestuurder niet gemotiveerd heeft betoogd dat er sprake is van een onbelangrijk verzuim, staat vast dat er sprake is van onbeh...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Rechtbank Overijssel 9 september 2020, ECLI:NL:RBOVE:2020:3161

Rechtbank Den Haag 9 september 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:8784

Rechtbank Rotterdam 23 september 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:8544

Rechtbank Den Haag 7 oktober 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:10039

Rechtbank Midden-Nederland 9 oktober 2020, ECLI:NL:RBMNE:2020:4252

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 22 oktober 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:3287

Rechtbank Den Haag 10 november 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:11327

Rechtbank Midden-Nederland 10 november 2020, ECLI:NL:RBMNE:2020:4963

Rechtbank Midden-Nederland 11 november 2020, ECLI:NL:RBMNE:2020:4954

Rechtbank Den Haag 16 november 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:11796

Rechtbank Den Haag 17 november 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:11733

Rechtbank Noord-Nederland 25 november 2020, ECLI:NL:RBNNE:2020:4123

Rechtbank Midden-Nederland 26 november 2020, ECLI:NL:RBMNE:2020:5133

Hoge Raad 27 november 2020, ECLI:NL:HR:2020:1892

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentieoverzicht
Auteurs
mr. J. Wind
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCu/16440

Verder in 2020 nr.5/6

 Executie vernietigbaar ex artikel 47 Fw(?)

Art. 47 Fw bepaalt dat voldoening door de schuldenaar van een opeisbare schuld door de curator kan worden vernietigd, indien wordt aangetoond, hetzij dat de schuldeiser wist dat het fai...

 Uitdeling een aanbod? Onzin!

Regelmatig is te horen dat een uitdelingslijst een aanbod aan de crediteuren is, dat zij geacht worden stilzwijgend te hebben aanvaard als (ieder van hen) niet tijdig in verzet is gekom...

 Het wetsvoorstel Tijdelijke voorziening betalingsuitstel COVID-19: een overzicht

1. Introductie‘Alleen samen krijgen we corona onder controle’. Dit adagium krijgt binnenkort ook een wettelijke basis in het insolventierecht met het wetsvoorstel Tijdelijke voorziening betalingsui...