Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2020 nr. 11/12

Wijziging Natuurschoonwet 1928 en Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928

mr. R.J. Nieuwland1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Per 1 januari 2021 wijzigen de Natuurschoonwet 1928 (NSW)2 , het Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 19283 en treedt de nieuwe Beleidsregel openstelling landgoederen Natuurschoonwet 19284 in werking. Ik schreef al eerder in dit tijdschrift dat de wijziging van de NSW een langdurig proces is geworden: vrijwel acht jaar na de aanvaarding van de motie Van Veldhoven5 , waarin werd verzocht de NSW te evalueren en voorstellen te doen om de NSW meer te richten op het beschermen en openstellen van landgoederen en bestaande NSW-beschikkingen te herkeuren, de daaropvolgende evaluatie van de NSW6 en de internetconsultatie NSW7 is de wijziging van de NSW nu eindelijk een feit.

De Nota van Toelichting geeft aan dat:

‘Uit de evaluatie blijkt dat de NSW van groot belang is voor de instandhouding van krachtens die wet gerangschikte landgoederen en daarmee voor het behoud van het natuurschoon op deze landgoederen. Tegelijkertijd blijkt uit de...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Wijzigingen

2.1. Buitenplaatsen

2.2. Natuur

2.3. Ontwikkeling van landbouwgronden naar natuurterreinen

2.4. Gezamenlijke rangschikking (aanleunen en samenwerken)

2.5. Golfbanen

2.6. Omzoming landbouwgronden door natuur

2.7. Kampeerterreinen

2.8. NSW-landgoederen in de EU

3. Overgangsrecht

4. Nieuw Openstellingsbesluit

5. Afsluiting

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. R.J. Nieuwland1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/16454

Verder in 2020 nr.11/12

 Vroegtijdige beëindiging van pelsdierhouderijen; wat gebeurt er met de vrijkomende stikstof?

De Afdeling advisering van de Raad van State (hierna: ‘de Afdeling’) heeft op 16 november 2020 advies uitgebracht over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij ...

 Wilt u meer of minder overdrachtsbelasting?

Prinsjesdag is, op een aantal fanatieke koningsgezinden na, vooral een feest voor fiscalisten. Het jaarlijkse Belastingplan, veilig opgeborgen in het beroemde koffertje, maar steevast al grotendeel...

 Wijziging van het recht van erfpacht

Naar aanleiding van een uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag bespreekt de auteur of de vrijwillige wijziging van een bestaand erfpachtrecht hetzelfde is als de vestigi...

 De opstalvergoeding bij groene erfpacht

Als een recht van erfpacht door tijdverloop expireert, is door de eigenaar aan de voormalige erfpachter een vergoeding verschuldigd. Het gaat hier om de waarde die de nog aanwezige gebo...

 Het recht van erfpacht: historie en actualiteit

Het recht van erfpacht is geen rustig bezit. Hoewel de regeling in boek 5 BW compact is, blijven in de juridische praktijk regelmatig vragen over uitleg van rechtsregels en over de waar...

 Sanering varkenshouderij: laatste stand van zaken

Vanaf 25 november 2019 tot en met 15 januari 2020 konden varkenshouders met een varkenshouderijlocatie gelegen in de concentratiegebieden I (Oost) of II (Zuid) als bedoeld in bijlage I van de Me...

 Wijziging Natuurschoonwet 1928 en Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928

Per 1 januari 2021 wijzigen de Natuurschoonwet 1928 (NSW)[2], het Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928[3] en treedt de nieuwe Beleidsregel openstelling landgoederen Natuurschoonwe...