Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2020 nr. 11/12

Pacht - Hof Arnhem-Leeuwarden, 30 april 2019 en 22 oktober 2019,  ECLI:NL:GHARL:2019:3791 (TvAR 2020/8036)

E.H.M. Harbers

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

(mrs. Th.C.M. Willemse, H.L. Wattel en L.R. Harinxma thoe Slooten en de deskundige leden ing. P. Kerkstra en ir. J.H. Jurrius)

Met noot E.H.M. Harbers

Aansprakelijkheid. Exoneratieclausule. ECLI:NL:GHARL:2019:8826

[Burgerlijk Wetboek, art. 6:248, art. 7:341, art. 7:356]

Aansprakelijkheid verpachter voor gebrek aan het verpachte. Klachtplicht. Exoneratiebeding bij gewasschade na waterpeilverhoging door verpachter. Hof geeft toepassing aan proportionele werking van de redelijkheid en billijkheid. Verpachter moet een deel van de geleden schade vergoeden.

arrest van de pachtkamer van 30 april 2019

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[appellant] B.V.,

gevestigd te [vestigingsplaats] ,

appellante,

in eerste aanleg: gedaagde,

hierna: [appellant] ,

advocaat: mr. I.M.C.A. Reinders Folmer,

tegen:

1 de v...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Aansprakelijkheid. Exoneratieclausule. ECLI:NL:GHARL:2019:8826

arrest van de pachtkamer van 30 april 2019

1 Het verdere verloop van het geding in hoger beroep

2 De vaststaande feiten

3 Het geschil en de beslissing in eerste aanleg

4 De beoordeling van het hoger beroep

5 De beslissing

arrest van de pachtkamer van 22 oktober 2019

1 Het verdere verloop van het geding in hoger beroep

2 De verdere beoordeling van het hoger beroep

Slotsom

3 De beslissing

Noot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
E.H.M. Harbers
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:GHARL:2019:3791
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/16457

Verder in 2020 nr.11/12

 Vroegtijdige beëindiging van pelsdierhouderijen; wat gebeurt er met de vrijkomende stikstof?

De Afdeling advisering van de Raad van State (hierna: ‘de Afdeling’) heeft op 16 november 2020 advies uitgebracht over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij ...

 Wilt u meer of minder overdrachtsbelasting?

Prinsjesdag is, op een aantal fanatieke koningsgezinden na, vooral een feest voor fiscalisten. Het jaarlijkse Belastingplan, veilig opgeborgen in het beroemde koffertje, maar steevast al grotendeel...

 Wijziging van het recht van erfpacht

Naar aanleiding van een uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag bespreekt de auteur of de vrijwillige wijziging van een bestaand erfpachtrecht hetzelfde is als de vestigi...

 De opstalvergoeding bij groene erfpacht

Als een recht van erfpacht door tijdverloop expireert, is door de eigenaar aan de voormalige erfpachter een vergoeding verschuldigd. Het gaat hier om de waarde die de nog aanwezige gebo...

 Het recht van erfpacht: historie en actualiteit

Het recht van erfpacht is geen rustig bezit. Hoewel de regeling in boek 5 BW compact is, blijven in de juridische praktijk regelmatig vragen over uitleg van rechtsregels en over de waar...

 Sanering varkenshouderij: laatste stand van zaken

Vanaf 25 november 2019 tot en met 15 januari 2020 konden varkenshouders met een varkenshouderijlocatie gelegen in de concentratiegebieden I (Oost) of II (Zuid) als bedoeld in bijlage I van de Me...

 Wijziging Natuurschoonwet 1928 en Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928

Per 1 januari 2021 wijzigen de Natuurschoonwet 1928 (NSW)[2], het Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928[3] en treedt de nieuwe Beleidsregel openstelling landgoederen Natuurschoonwe...