Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht 2020 nr. 5

Actualiteiten

prof. dr. C. Camfferman RA en mr. Q.H. van Vliet1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Nationaal

AFM: Beursgenoteerde bedrijven moeten duidelijker zijn over gevolgen coronacrisis

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft een verkennend onderzoek gedaan naar aanleiding van de halfjaarlijkse financiële verslaggeving van 26 van de 98 beursgenoteerde ondernemingen die verplicht zijn om halfjaarlijkse cijfers te publiceren. Bij deze 26 beursgenoteerde ondernemingen is de beurskoers in het eerste halfjaar van 2020 meer dan 20% en de omzet meer dan 10% gedaald. Deze ondernemingen worden daarom geacht het hardst getroffen te zijn door de coronacrisis.

Het onderzoek is genaamd ‘In Balans 2020 – De effecten van Covid-19’ en is gepubliceerd op 24 november 2020. De AFM komt tot de conclusie dat beursgenoteerde ondernemingen nog niet altijd duidelijk zijn over de gevolgen van de coronacrisis. Bijna alle onderzochte ondernemingen vermelden de effecten van de coronacrisis, maar de kwaliteit van de toelichting varieert en moet op ond...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

AFM: Beursgenoteerde bedrijven moeten duidelijker zijn over gevolgen coronacrisis

Wet transparantie maatschappelijke organisaties

Wetsvoorstel in verband met het evenwichtiger maken van de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in het bestuur en de raad van commissarissen van grote naamloze en besloten vennootschappen

RJ-Uiting 2020-14: “Overgangsbepaling in RJ 122 ‘Prijsgrondslagen voor vreemde valuta’”

NBA Jaarplan 2021 ‘Werken aan een vitaal beroep’

IASB: Sale and leaseback

IASB/EFRAG draft endorsement advice IFRS 17

ESMA: handhavingsprioriteiten

Ontwikkelingen in niet-financiële verslaggeving

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Overig
Auteurs
prof. dr. C. Camfferman RA en mr. Q.H. van Vliet1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/16477

Verder in 2020 nr.5

 Beloning van bestuurders en commissarissen onder de loep

De beloning van bestuurders en commissarissen van beursvennootschappen was dit jaar een hot topic. Dit houdt verband met de invoering van de extra verplichtingen ten aanzien van het beloningsbeleid...

 Accountantsopdracht en accountantsverklaring bij NOW 1

In dit artikel ga ik in op de accountantsopdracht en de verschillende accountantsverklaringen die aan de orde kunnen zijn bij een aanvraag tot vaststelling van de NOW-subsidie...

 Het bezoldigingsverslag van beursvennootschappen

  1. Inleiding In twee delen is met ingang van 1 december 2019 en 3 september 2020 de wet ter implementatie van Richtlijn (EU) 2017/828[2] (“Implementatiewet”) in werk...

 Actualiteiten

NationaalAFM: Beursgenoteerde bedrijven moeten duidelijker zijn over gevolgen coronacrisisDe Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft een verkennend onderzoek gedaan naar aanleiding van de halfjaa...