Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht

Verslaggeving, accountancy en toezicht

2020 nr. 5

Redactie

Hoofdredactie

dr. mr. C.J.A. van Geffen

Redactie

mr. dr. J.E. Brink- van der Meer
prof. dr. C. Camfferman
mr. M.A.J. Cremers
A. Dieleman RA
prof. dr. M.N. Hoogendoorn RA
mr. A.N. Krol
B. Majoor
mr. A. de Neve
Annemarije B. Schoonbeek
mr. Q. H. van Vliet

Vaste medewerkers

mr. drs. J.B. Backhuijs
mr. J. Dinant
mr. J.F. Garvelink
dr. B. Kamp
mr. dr. G.P. Oosterhoff
mr. H.K.O. Reimers
drs. C.M. Roozen
prof. dr. mr. P.M. van der Zanden RA

Coördinerend redacteur

L. in 't Veld

Inleiding

Beloning van bestuurders en commissarissen onder de loep

mr. drs. A.N. Krol1

De beloning van bestuurders en commissarissen van beursvennootschappen was dit jaar een hot topic. Dit houdt verband met de invoering van de extra verplichtingen ten aanzien van het beloningsbeleid en het beloningsverslag[2] waar in de aanloop naar en tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergaderingen het nodige om te doen was. Deze aandeelhoudersvergaderingen zijn deels online gehouden en deels via fysieke bijeenkomsten waarin de aanwezigheid van vertegenwoordigers van de vennootschap en aandeelhouders tot een minimum was beperkt als gevolg van de Coronamaatregelen tijdens het A... ...lees meer

Artikel

Accountantsopdracht en accountantsverklaring bij NOW 1

A. Dieleman RA1

In dit artikel ga ik in op de accountantsopdracht en de verschillende accountantsverklaringen die aan de orde kunnen zijn bij een aanvraag tot vaststelling van de NOW-subsidie. Na een korte algemene introductie, waarin ik de verschillende accountantsproducten behandel, richt het artikel zich vervolgens uitsluitend op Standaard 3900N van de NBA[2] en het hierbij relevante gedeelte van het door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gepubliceerde Accountantsprotocol[3]. Voor accountants die accountantsverklaringen in het k... abonneren of dit artikel kopen.

Het bezoldigingsverslag van beursvennootschappen

mr. drs. L. in 't Veld en A.E.C.M. Verhagen1

  1. Inleiding In twee delen is met ingang van 1 december 2019 en 3 september 2020 de wet ter implementatie van Richtlijn (EU) 2017/828[2] (“Implementatiewet”) in werking getreden.[3] Richtlijn (EU) 2017/828[4] (“Richtlijn”) wijzigt Richtlijn 2007/36/EG en beoogt onder meer de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders bij beursvennootschappen[5] te vergroten en de transparantie tussen beursvennootschappen en beleggers te bevorderen.[6]   Met de Implementatiewet zijn enkele verplich... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Overig

Actualiteiten

prof. dr. C. Camfferman RA en mr. Q.H. van Vliet1

Nationaal AFM: Beursgenoteerde bedrijven moeten duidelijker zijn over gevolgen coronacrisis De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft een verkennend onderzoek gedaan naar aanleiding van de halfjaarlijkse financiële verslaggeving van 26 van de 98 beursgenoteerde ondernemingen die verplicht zijn om halfjaarlijkse cijfers te publiceren. Bij deze 26 beursgenoteerde ondernemingen is de beurskoers in het eerste halfjaar van 2020 meer dan 20% en de omzet meer dan 10% gedaald. Deze ondernemingen worden daarom geacht het hardst getroffen te z... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS